II konferencja z cyklu Empatyczna Edukacja ⇒ Empatyczna Polska

pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

12-13 października 2018, Zduńska Wola

(w ramach IV Konferencji EMPATYCZNA POLSKA)

O konferencji

Umiejętność komunikacji i budowania relacji to coś więcej niż narzędzia wspierające pracę nauczyciela. To warunki, bez których NIE MA nowoczesnej edukacji. Jak pokazała nasza pierwsza konferencja, aby pojawiły się relacje, potrzebny jest wzajemny szacunek rozmówców i poczucie „bycia usłyszanym” przez obie strony procesu edukacji. Do tego potrzebna jest empatia, której podstawą jest słuchanie bez oceniania. Dlatego empatii w szkole poświęcony będzie pierwszy dzień konferencji. Zachęceni entuzjastycznymi opiniami Uczestników pierwszej edycji, postanowiliśmy pokusić się o jeszcze więcej i wzbogaciliśmy program o możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu neurobiologii, a także sprawdzonych i skutecznych metod aktywizujących proces uczenia się oraz wspierających kreatywność i produktywność. Podczas konferencji zaplanowaliśmy warsztaty NVC, ale też warsztat tutoringu i warsztaty metod aktywizujących uczenie się (także sesję naukową) oraz przestrzeń open space, która posłuży wymianie doświadczeń, wiedzy oraz nawiązaniu wartościowych kontaktów. Pojawi się również okazja do dyskusji na temat oddolnych działań transformujących naszą edukację w ramach projektu Budząca się Szkoła.

Dlaczego warto?

Świat na przełomie XX i XXI wieku zmienił się jak nigdy dotąd. Możemy podróżować w najdalsze zakątki świata, realizować śmiałe, twórcze projekty i pracować na drugiej półkuli, siedząc w biurze we własnym domu. A szkoła? Polska szkoła zmieniła się niewiele. Jak przed laty, uczniowie siedzą w równych rzędach w ławkach, nauczyciele podają informacje, a następnie dokonuje się sprawdzenia tego, co uczeń zapamiętał.

Cyfryzacja znacząco zmieniła świat, a co za tym idzie również edukacyjną rzeczywistość. Dziś nie ma problemu z dostępem do wiedzy, natomiast jest problem z jej nadmiarem, a także z rzetelnością tego, co oferuje Internet czy media. Dlatego w XXI wieku znacząco zmieniła się rola szkoły. Zmian w polskiej szkole oczekuje też rynek pacy, który coraz bardziej ceni „umiejętności miękkie”, tj. umiejętność komunikacji, budowania dobrych relacji, kreatywność, itp.

O  tym, że szkoła potrzebuje zmian wiedzą wszyscy: nauczyciele i rodzice. Najbardziej zaś zmiany potrzebują uczniowie. Nikomu nie jest łatwo, efektem jest to, że wielu uczniów nie lubi szkoły, wielu nauczycieli nie ma satysfakcji ze swojej pracy, a wielu zatroskanych rodziców „załamuje ręce”.  Wszyscy podejmują działania nie zawsze służące dobrym rozwiązaniom. Na szczęście w Polsce jest wiele działań, które ułatwiają i skutecznie wprowadzają zmiany w polskiej edukacji. Są ludzie, którzy dzielą się wiedzą ułatwiającą rozumienie problemów uczenia się i wychowania, a  także ludzie, którzy wypracowali nowe lub skutecznie stosują znane od lat, ale jakże efektywne metody pracy.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wiedzy oraz nowoczesnych i działających narzędzi do pracy w szkole, do wychowywania dzieci, młodzieży, TO TA KONFERENCJA JEST DLA CIEBIE!!!

Wśród Prelegentów m.in:

Profesor Jacek Pyżalski,

profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących ryzykownych zachowań młodzieży.

Prof. dr hab. Małgorzata Żytko,

pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Edukacja na NOWO, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji.

Dr n. med. Marcin Jaracz,

specjalista neuropsycholog. Prowadzi badania nad mózgowymi uwarunkowaniami funkcjonowania intelektualnego, głównie kreatywności.

Dr Marek Kaczmarzyk,

biolog, dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania.

Dr Marzena Żylińska,

zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Marzy o szkołach, do których i uczniowie, i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.

Dr hab. prof. nadzw. Maciej Karwowski,

psycholog, pedagog i socjolog. Autor licznych publikacji na temat kreatywności i pedagogiki zdolności.

Wychowanie to wyzwanie.

Empatia to klucz do relacji.

Relacje to podstawa skutecznej, twórczej edukacji i procesu wychowania.

Zobacz jak było w ubiegłym roku!

W ubiegłym roku uczestniczyło ponad 500 nauczycielek i pedagogów z całej Polski. Dołącz w tym roku Ty!

Wspierają nas:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Wsparcie Konferencji:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W ZDUŃSKIEJ WOLI

Rezerwacje

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Cena: 470 zł

za pełen udział w wykładach (sesja naukowa), dwa warsztaty (po jednym w każdym dniu), open space oraz prezentację sceniczną.
Cena zawiera również wyżywienie (kolację, dwa obiady i przerwy kawowe).

Dla Uczestników konferencji wydawane będą certyfikaty.

(Jeśli jesteś Uczestnikiem indywidualnym i jednorazowa płatność ceny jest dla Ciebie przeszkodą, prosimy o kontakt na adres mailowy poniżej – wspólnie poszukamy rozwiązania).

Masz pytania?

Napisz do nas!

Polityka prywatności. Copyright © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone