IV Konferencja z cyklu Empatyczna Edukacja ⇒ Empatyczna Polska

O potrzebie edukacji wspierającej rozwój

4-5 kwietnia 2025, Zduńska Wola

(W ramach V Konferencji EMPATYCZNA POLSKA)

Zarezerwuj termin w kalendarzu!

Konferencja Empatyczna Edukacja => Empatyczna Polska to:

– znakomite grono prelegentów,

– bogaty program,

– i temat, który jest niezwykle aktualny – o potrzebie edukacji wspierającej rozwój.

Posłuchaj co o tegorocznej Konferencji mówiła Anna Szulc – pomysłodawczyni Konferencji i promotorka empatycznej edukacji, w zduńskowolskiej telewizji.

Przyjedź, zainspiruj się i zmieniaj z nami polską szkołę!

 

Dlaczego warto dołączyć?

Świat na przełomie XX i XXI wieku zmienił się jak nigdy dotąd. Możemy podróżować w najdalsze zakątki świata, realizować śmiałe, twórcze projekty i pracować na drugiej półkuli, siedząc w biurze we własnym domu. A szkoła? Polska szkoła zmieniła się niewiele. Jak przed laty, uczniowie siedzą w równych rzędach w ławkach, nauczyciele podają informacje, a następnie dokonuje się sprawdzenia tego, co uczeń zapamiętał.

Cyfryzacja znacząco zmieniła świat, a co za tym idzie również edukacyjną rzeczywistość. Dziś nie ma problemu z dostępem do wiedzy, natomiast jest problem z jej nadmiarem, a także z rzetelnością tego, co oferuje Internet czy media. Dlatego w XXI wieku znacząco zmieniła się rola szkoły. Zmian w polskiej szkole oczekuje też rynek pacy, który coraz bardziej ceni „umiejętności miękkie”, tj. umiejętność komunikacji, budowania dobrych relacji, kreatywność, itp.

O tym, że polska szkoła potrzebuje zmian, raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Zastanawiać może tylko dlaczego, mimo powszechnego przekonania, nadal w większości szkół powiela się metody nauczania, a koszty zaniechania konstruktywnych zmian ponoszą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale ponosimy my wszyscy.

 

Tak jest i tak będzie, dopóki efektem kształcenia są pozycje w rankingach wyników, czy rankingach szkół. Tak będzie, jeśli w szkole nie będzie miejsca na współpracę i współodpowiedzialność. Jeśli ocena ucznia nadal będzie cudzą opinią na temat wyuczonych treści, zaliczanych przez wszystkich z tych samych treści i w tym samym czasie.

Takie rozumienie roli edukacji jest szansą. Jest drogą do poprawy jakości życia i do lepszego świata. Jest koniecznością, jeśli chcemy skutecznie rozwiązać narastające problemy i stworzyć warunki do kształcenia, które daje przestrzeń do rozwoju, uznaje różnorodność i dostosowuje warunki do potrzeb i możliwości młodych ludzi.

Jeśli jesteś nauczycielem, rodzicem, dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, a może pracujesz w instytucji oświatowej i edukacja jest dla Ciebie ważnym tematem, to ta Konferencja jest dla Ciebie.

Merytoryczną jakość i różnorodność podejmowanych kwestii w temacie edukacji wspierającej rozwój zapewni liczne grono wybitnych Prelegentów, bogaty program urozmaicony występami zduńskowolskiej młodzieży, open space i debata, na której podejmiemy kwestie współpracy pomiędzy szkołą, uczelnią i instytucją, by wypracować wspólne drogi działania na rzecz skutecznych zmian w polskiej szkole.

„Hymn Empatia”

Premiera  odbyła się 24.05.2019 r., w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ.

Zaprezentowany podczas przedstawienia Mury II, w ramach PostScriptum do II Konferencji Empatyczna Edukacja – Empatyczna Polska.

Produkcja: ZW Media

Tekst: Piotr Paszkiewicz

Muzyka: Ewa Agaś-Lange, Aleksandra Buczkowska

Aranżacja muzyczna: Michał Jagiełło

Sensem kształcenia we współczesnej szkole jest rozwój człowieka i rozwój społeczny. To bardzo ważna dziedzina życia, w którą warto i należy inwestować, w edukacji ważny jest człowiek.

Wspierają nas!

Patronaty honorowe

Powiat Zduńskowolski

Gmina Zduńska Wola

Patronaty

Stowarzyszenie Umarłych Statutów
Ja Nauczyciel'ka
Złoty Nauczyciel

Patronaty medialne

Ja Nauczyciel'ka

Organizatorzy

Altra
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Pomysłodawczyni i promotorka empatycznej edukacji

Zapraszamy do oglądania filmiku z wypowiedzią Anny Szulc na temat książki „Nowa Szkoła” na fanpage Dzieci Są Ważne

Anna Szulc – nauczycielka  matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Laureatka Konkursu Nauczyciel-mediator (2016), autorka książki NOWA SZKOŁA Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy (2019), współautorka Statutu nieumarłego (2021). Od ponad osiemnastu lat wypracowuję metody nauczania oparte o dobre relacje, wspierającą komunikację i wiedzę z zakresu neuronauk.

Przez wiele lat powielałam metody nauczania „ex cathedra”, a „pruski dryl” ułatwiał mi egzekwowanie dyscypliny na lekcji. Pytałam uczniów pod tablicą, robiłam sprawdziany i klasówki, stawiałam stopnie, wzywałam rodziców, a wywiadówki odbywały się bez udziału podopiecznych i jak się okazało, przez wiele lat nie respektowałam obowiązującego w Polsce prawa.

Zmienił się świat i warunki do uczenia się w szkole. Dlatego stopniowo, konsekwentnie, zaczęłam  dostosowywać swój warsztat pracy nauczycielki do czasów współczesnych. W kontaktach z uczniami i rodzicami także w życiu codziennym zaczęłam stosować język empatycznej komunikacji (NVC), który znacząco ułatwił mi wprowadzanie zmian. Zmian, które praktycznie stworzyły zupełnie nowatorski warsztat pracy nauczycielki matematyki.

Aby ułatwić dostęp do wiedzy i do praktycznych metod stosowanych już przez wiele osób uczących w Polsce, ale także za granicą, chętnie dzielę się tym, co wypracowałam. Prowadzę warsztaty, wspieram w procesie transformacji nauczycieli. Organizuję wizyty studyjne, na które do Zduńskiej Woli przyjeżdżają nauczyciele z całej Polski. Organizuję cykliczną Konferencję EMPATYCZNA EDUKACJA=>EMPATYCZNA POLSKA, na którą serdecznie Was zapraszam:-)

 

NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC! Zainteresowanych zachęcamy do zapisania się na listę rezerwową, w przypadku zwolnienia miejsca powiadomimy o możliwości uczestnictwa.

Wychowanie to wyzwanie.

Empatia to klucz do relacji.

Relacje to podstawa skutecznej, twórczej edukacji i procesu wychowania.

Zobacz jak było w poprzednich latach!

Masz pytania? Napisz do nas!

e-mail: konferencja@altra.edu.pl