Impreza towarzysząca Konferencji-

– odbyła się 24 maja 2019 r.

Współorganizatorzy
II Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA =>EMPATYCZNA POLSKA

we współpracy z Władzami Miasta, Powiatu i Gminy Zduńska Wola w dniu 24 maja 2019 roku

podjęlią ważny temat polskiej szkoły, sposobów rozwiązania jej problemów poprzez wykorzystanie efektywnych metod kształcenia i wiedzy, która wspiera procesy uczenia się uczniów i pracę nauczyciela

 

PostScriptum II Konferencji odbyło się w RATUSZU w Zduńskiej Woli

 

 

PROGRAM  24 maja 2019 roku

 

17.00 Otwarcie Konferencji

17.15 Spektakl: MURY II

17.45 Zmiana w edukacji jest możliwa – Anna Szulc

18.30 Przerwa

18.45 Edukacja w dialogu – prof. Małgorzata Żytko (UW)

19.20 Cyfrowa edukacja w empatycznej szkole – prof. Lech Mankiewicz (PAN)

19.55 Dyskusja z udziałem publiczności

20.25 Zakończenie Konferencji

 

 

PRELEGENCI

 

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2012 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania. Współautorka pakietów edukacyjnych: „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz „Myślę-Decyduję-Działam” do edukacji finansowej i matematycznej dzieci w w klasach I-III. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego proces uczenia się, kształcenie nauczycieli. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Edukacja na NOWO, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji. Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki edukacyjnej.

 

Prof. Lech Mankiewicz

Fizyk i astrofizyk. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki) i przez wiele lat pracował za granicą, w Niemczech i w Szwajcarii. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w obecnej kadencji. Od wielu lat pasjonuje się wykorzystaniem internetu w nauce i edukacji, rozwijając projekty edukacyjne: odkrywanie planetoid przez zespoły uczniów i nauczycieli, obserwacje zdalnie sterowanymi teleskopami edukacyjnymi, proste eksperymenty fizyczne i polskojęzyczne wersje społecznościowych projektów naukowych, m.in. poszukiwania planet pozasłonecznych. Ambasador języka polskiego w KhanAcademy – w sumie, kanał YT KhanAcademyPoPolsku i portal pl.khanacademy.org, stworzone przez fundację Edukacja dla Przyszłości pod merytoryczną opieką Centrum Fizyki Teoretycznej PAN – odwiedza dziennie (nawet w czasie strajku nauczycieli) ponad 10 000 głodnych wiedzy uczniów.

 

Anna Szulc

Jest nauczycielką matematyki i wychowawcą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, autorka książki „NOWA SZKOŁA”

Przez wiele lat powielała metody nauczania „ex cathedra”, a „pruski dryl” pozwalał jej na egzekwowanie dyscypliny na lekcji. Z czasem zauważyła, że takie nauczanie stwarza rodzaj „niewidzialnej szyby” pomiędzy nią, a uczniem, a poza tym, coraz bardziej była świadoma tego, że „stare metody” były dobre na miarę czasów tworzenia szkół, kiedy to nauczyciel był źródłem wiedzy. Dziś wiedza jest ogólnie dostępna, a problemem jest umiejętność jej wyszukiwania i stosowania, dlatego od kilku lat znacząco zmieniła swój warsztat pracy. W kontaktach z uczniami i rodzicami stosuje język empatycznej komunikacji (PBP), w procesie uczenia wykorzystuje wiedzę neurobiologii, włączyła się w ruch oddolnych działań „Szkoły w Drodze” mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Zmiany te służą jej uczniom, również dla niej są źródłem satysfakcjonującej pracy i na pewno nie chciałaby wrócić do metod poprzednich. Każdemu nauczycielowi poleca, by spróbował i się przekonał, że takie działania przynoszą wiele dobrego dla każdej ze stron.

 

OPISY WYSTĄPIEŃ

 

Prof. Lech Mankiewicz

Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się i będą się nadal zmieniać warunki, w których przyjdzie żyć i pracować młodym ludziom, tym chodzącym już dzisiaj do szkoły i tym, którzy do szkoły pójdą dopiero za czas jakiś. Nikt nie potrafi przewidywać przyszłości. Ja też nie jestem jasnowidzem…

Korzystając z moich obserwacji, doświadczeń i dyskusji z edukatorami z całego świata, spróbuję rozszyfrować, dokąd prawdopodobnie prowadzą te zmiany i zastanowić się razem z Państwem, co z tego wynika dla publicznej edukacji.

Serdecznie zapraszam!

Prof. Małgorzata Żytko

Dobra edukacja wymaga nawiązania relacji, porozumienia, spotkania się nauczycieli, uczniów i rodziców. Spotkanie nie będzie możliwe bez dialogu, bez zaproszenia się wzajemnie do poznania  i zrozumienia. Warto rozmawiać o roli dialogu w edukacji, bo na co dzień mamy zazwyczaj do czynienia z monologiem. Uczniowie potrzebują nauczyciela-tutora a nie instruktora.

Zapraszam na spotkanie, gdzie zastanowimy się: Czy możliwa jest edukacja w dialogu?

 

Anna Szulc

Polska szkoła potrzebuje zmian. O tym nie trzeba nikogo przekonywać, jednak trudność ich wprowadzenia jest tym większa, że przez dziesiątki lat w edukacji powiela się metody, które wymyślono przed dwustu laty i które nie tylko nie uwzględniają współczesnej wiedzy, potrzeb i możliwości kształcenia współczesnego i przyszłego człowieka. Innym powodem niepowodzeń w próbach dostosowania warunków nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli na miarę XXI wieku są efekty kształcenia oparte na ocenach, rankingach, wykorzystywaniu władzy i przekonywania do własnych racji.

Jako nauczyciel-praktyk intuicyjnie przez wiele lat dokonywałam zmian swojego warsztatu pracy, ale przede wszystkim, zmiany własnego myślenia i rozumienia roli nauczyciela. Dziś, dzielę się tym, co wypracowałam, zawarłam to w mojej książce pt. „Nowa Szkoła” i chcę zachęcić innych nauczycieli, również rodziców, do podjęcia działań w kierunku dostosowań warunków nauki i wychowania młodych ludzi, szczególnie, że zmiany dotyczą dzieci i młodzieży, czyli grupy społecznej, która sama nie ma możliwości o siebie zadbać.

 

Poniżej zapraszam do oglądania filmiku z wypowiedzią Anny Szulc na temat książki „Nowa Szkoła” na fanpage Dzieci Są Ważne:

Masz pytania? Napisz do nas!

e-mail: konferencja@altra.edu.pl