Imprezy towarzyszące II Konferencji

Piątek  11.00 – 12.00
miejsce: LO

Prof. Jacek Pyżalski

Wykład dla młodzieży – liderów.

Relacje w Internecie – na co warto zwrócić uwagę

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami: tradycyjnych i nowych (np. cyberprzemoc). W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz COST CA16297

European Network for Problematic Usage of the Internet. Problematic use of the internet (PUI)

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

Piątek 13.45 – 14.30
miejsce: RATUSZ

Piątek 14.45 – 16.45
miejsce: RATUSZ

 

Wykład – Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury

Warsztat – Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury

 

Pogodzenie sprostania procedurom, przepisom i regulacjom z pełną szacunku i zrozumienia relacją z klientem bywa trudne do pogodzenia. Samopoczucie i jakość pracy w dużej mierze zależą od relacji  w zespole i z innymi współpracownikami. Zadbanie o siebie jest ważne, żeby efektywnie wykonywać swoją pracę. Trudne sytuacje w pracy są nieuniknione: kolega głośno rozmawiający przez telefon; interesariusz, który nie ma racji, a upiera się przy swoim rozwiązaniu; kierownik, który podejmuje decyzję bez rozważenia wszystkich aspektów sprawy.

Komunikacja szczera i oparta na faktach może być kluczem do mówienia o trudnościach w sposóbłatwiejszy do usłyszenia dla rozmówcy. Umiejętność odkrywania w rozmowie o co tak naprawdę chodzi drugiej stronie, tworzy grunt do stworzenia relacji w której łatwiej znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Empatia i umiejętności słuchania sprzyjają budowaniu dobrej atmosfery w zespole.

Na warsztacie poznamy i przećwiczymy sposoby komunikowania się oparte o Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Będziemy poznawać model oparty o 4 kroki, rozpoznawać, o co tak naprawdę nam chodzi i ćwiczyć reagowanie na trudne komunikaty. Ćwiczenia będą oparte o przykłady uczestników.

Prowadzą:

Marta Kułaga

Marzy o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia. Realizuje to marzenie współtworząc turkusową organizację Leance, prowadząc żłobek i przedszkola Krasnal, a także wspierając firmy we wdrażaniu konstruktywnej komunikacji oraz kultury współpracy i współodpowiedzialności. Prowadzi indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, coacherką oraz mediatorką. NVC jest dla niej perspektywą postrzegania świata i ludzkich działań poprzez potrzeby, wolnego od osądzania i obwiniania.

Ewa Tyralik

Wierzy, że komunikacja jest kluczem do tego, aby ludzie chcieli dzielić się tym, co w nich jest najpiękniejsze.

Trenerka umiejętności psychospołecznych, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pasjonatka tematu komunikacji od ponad 20 lat. Jest autorką praktycznego poradnika dotyczącego empatycznej komunikacji „Ewka, co cię ugryzło. Jak się zrozumieć i porozumieć”, Wydawnictwo CoJaNaTo, 2016r. Na stałe jest związana ze Szkołą Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, w której prowadzi zajęcia z empatycznej komunikacji. Współautorka i współrealizatorka projektów Dojrzewalnia Liderek (https://www.dojrzewalnialiderek.pl/) i edukacyjnego projektu internetowego Jestembogata.pl.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu empatycznej komunikacji, dialogu opartego na potrzebach, zarządzania konfliktem.

 

Sobota 13.15-14.15
miejsce: RATUSZ

PREZENTACJA SCENICZNA

 

Uczniowie I LO w Zduńskiej Woli zaprezentują wizję szkoły przyjaznej uczniowi, nauczycielowi i rodzicom, w zestawieniu z funkcjonującym powszechnie „pruskim modelem” szkoły.
Prezentacja sceniczna odbędzie wg scenariusza napisanego przez Uczniów.

Uczniowie

 

 

Sobota 14.30-16.30
miejsce: RATUSZ

Wykład dla rodziców

Dwa mózgi w szkole czyli dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?

Etapy dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego człowieka; wielkość mózgu a problem z urodzeniem się dziecka; nieliniowe zmiany w gęstości korowej w dzieciństwie i młodości; wielkie „wymieranie korowe” i konsekwencje zmian w okresie adolescencji; dojrzewanie kory mózgowej i następstwa procesu mielinizacji; od szukania rozwiązań do wzorców rozwiązania, neurobiologia wiedzy eksperckiej; dojrzały mózg i jego mocne strony i ograniczenia; dlaczego trudno zrozumieć nastolatka?

Dr Marek Kaczmarzyk

 

 

Biolog, dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak  i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Chronobiolog i memetyk, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej. Członek zespołu Wszechnicy Śląskiej – Śląskiego Towarzystwa Naukowego. Stały współpracownik „Edukacji i Dialogu”, jednego z największych czasopism liderów edukacji. Laureat nagrody „Zielonego Czeku” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kategorii edukacja ekologiczna w 2009 r.

W ramach Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA – EMPATYCZNA POLSKA, trenerzy psychoedukacji – Stanisław Bobula i Jerzy Rządzki zapraszają na ekskluzywne warsztaty dotyczące prowadzenia rozmowy wspierającej oraz rozmowy motywującej z uczniami i innymi osobami.

Będzie to całodniowy warsztat praktyczny prezentujący wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy oraz empatycznej komunikacji w pracy nie tylko z uczniami, ale także z dziećmi w domu czy też z osobami dorosłymi w relacjach codziennych.

Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, studentów, dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych. oraz inne osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Osoby prowadzące: Stanisław Bobula, Jerzy Rządzki – trenerzy psychoedukacji.

Obaj trenerzy posiadają bogate doświadczenie wynikające zarówno z pracy w szkole, jak i wieloletniego dorobku trenerskiego. Od wielu lat wykorzystują Porozumienie bez Przemocy (NVC) w praktyce wychowawczej, prowadząc treningi umiejetnosci dla nauczycieli wychowawców oraz menadżerów i dyrektorów.

Treści warsztatu:

  • Jak wykorzystać NVC do przeprowadzenia rozmowy wspierającej lub motywującej ucznia, nauczyciela czy rodzica?
  • Jak empatycznie wspierać rozmówcę, pozwalając mu samodzielnie dokonać wyboru zgodnego z jego potrzebami, bez nadużywania naszej przewagi związanej z pozycją (nauczyciela, dyrektora)  w szkole?
  • Jak pomóc świadomie wziąć odpowiedzialność za swoją zmianę i czerpać z niej radość i poczucie wartości?
  • Ćwiczenie prowadzenia rozmów odnosząc się do rzeczywistych sytuacji i wyzwań proponowanych przez uczestników.
  • Trening empatii opartej na potrzebach oraz dialogu sokratejskiego nakierowanego na motywowanie rozmówców do zmiany w oparciu o okazywane im wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach.

Zapisy tutaj.

Polecamy!

Polityka prywatności. Copyright © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone