Harmonogram

Zapoznaj się z programem konferencji. Zapraszamy!

Dzień 1 – piątek, 12 października 2018

}

8.30 - 9.15

 

Ratusz

 

Rejestracja uczestników

Prosimy o punktualne przybycie

 

}

9.15 - 9.30

 

Ratusz

 

Otwarcie konferencji

A. Szulc, T. Siemienkowicz, L. Wieczorek, S. Stasiak-Muzyka

 

}

9.30 - 10.00

 

Ratusz

 

Panel dyskusyjny: Co to jest empatia

Dr M. Kaczmarzyk, M. Kułaga, J. Traczyński/dr Agnieszka Zembrzuska, L. Wieczorek

Czym właściwie jest empatia? Jak ją rozumiemy? Na ile ścisła i precyzyjna jest jej definicja? W jakie pułapki wpadamy, gdy brak jest jasnej klarownej definicji, co do której wszyscy się zgadzają? W obszarze porozumienia bez przemocy jest ona bardzo precyzyjnie opisana. Zapraszamy do szerokiej refleksji nad empatią i jej wartością w szkole oraz w życiu społecznym.
}

10.00 - 10.40

Ratusz

 

Wykład: Aktywni internauci – jak młodzież prospołecznie i prorozwojowo wykorzystuje internet?

Prof. J. Pyżalski

Spotkanie dotyczyć będzie pozytywnej strony wykorzystania internetu, w różnych kontekstach, np. nauki, kreowania treści, budowania relacji społecznych. Przyjrzymy się konkretnym rozwiązaniom w tym zakresie.

}

10.40 - 11.20

 

Ratusz

 

Wykład: Mechanizmy lustrzane – dlaczego uczniowie wolą pogodnych nauczycieli

Dr M. Kaczmarzyk

Odkrycie neuronów lustrzanych i teoria umysłu według Giacomo Rizzolattiego; znaczenie właściwego rozumienia zasad działania mechanizmów lustrzanych w praktyce szkolno-wychowawczej; skalowanie mechanizmów lustrzanych a modele rzeczywistości; mechanizm zapośredniczenia stanów sieci nerwowej; neurobiologia uśmiechu; społeczny dowód słuszności a mechanizmy lustrzane.

}

11.00 - 12.00

 

Warsztat: Relacje w internecie – na co warto zwrócić uwagę?

Prof. J. Pyżalski

dla młodzieży – liderów – Warsztat dotyczyć będzie pozytywnej i negatywnej komunikacji młodych ludzi online i tego, co można zrobić, by odpowiedzialnie korzystać z komunikacji zapośredniczonej. Zajmiemy się zarówno relacjami rówieśniczymi, jak i kreowaniem wizerunku w portalach społecznościowych.

}

11.20 - 11.55

 

Ratusz

 

Wykład: Budząca się Szkoła

Dr M. Żylińska

Czym jest Budząca Się Szkoła. Cele i metody działania ruchu, którego celem jest oddolna zmiana systemu edukacji. Aby go zmienić, nauczyciele muszą najpierw uwierzyć, że szkoła, w której pracują naprawdę może funkcjonować i wyglądać tak, jak oni uważają, że powinna. To właśnie nauczyciele najlepiej wiedzą, czego potrzebują ich uczniowie i tylko oni mogą oddolnie dostosowywać szkolny system do potrzeb uczniów. Budząca Się Szkoła dostarcza inspiracji i pomysłów i wspiera szkoły w przechodzeniu od kultury nauczania do kultury uczenia się, w odchodzeniu od kultury błędu i tworzeniu kultury rozwijania potencjału wszystkich uczniów.

}

11.55 - 12.30

 

Ratusz

 

Wykład: Pozwólmy dzieciom rozwijać się w szkole – nauczyciel w okowach normy czy empatycznego dialogu?

Prof. UW dr hab. M. Żytko

Wykład dotyczy rozumienia szkoły jako miejsca zindywidualizowanego rozwoju dzieci, zgodnie z ich potencjałem, zainteresowaniami a nie normami i ograniczeniami stanowiącymi odgórne założenie dorosłych, inspirowane formalnie traktowanymi koncepcjami psychologicznymi i pedagogicznymi. Ciekawość, wrażliwość i zainteresowanie rozwojem dziecka a nie dopasowywanie dzieci do ramy stworzonej przez dorosłych.

}

12.45 - 13.45

 

LO

 

LUNCH

 

}

13.45 - 14.30

 

Wykład: Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury

M.Kułaga, E. Tyralik

Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury

Pogodzenie sprostania procedurom, przepisom i regulacjom z pełną szacunku i zrozumienia relacją z klientem bywa trudne do pogodzenia. Samopoczucie i jakość pracy w dużej mierze zależą od relacji w zespole i z innymi współpracownikami. Zadbanie o siebie jest ważne, żeby efektywnie wykonywać swoją pracę. Trudne sytuacje w pracy są nieuniknione: kolega głośno rozmawiający przez telefon; interesariusz, który nie ma racji, a upiera się przy swoim rozwiązaniu; kierownik, który podejmuje decyzję bez rozważenia wszystkich aspektów sprawy. Komunikacja szczera i oparta na faktach może być kluczem do mówienia o trudnościach w sposób łatwiejszy do usłyszenia dla rozmówcy. Umiejętność odkrywania w rozmowie o co tak naprawdę chodzi drugiej stronie, tworzy grunt do stworzenia relacji w której łatwiej znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Empatia i umiejętności słuchania sprzyjają budowaniu dobrej atmosfery w zespole.

}

13.45 - 16.30

 

LO

 

WARSZTATY

Poprosimy o wybranie jednego warsztatu każdego dnia i przesłanie do nas mailem swojego wyboru (czyli tytułu warsztatu lub litery podanej w nawiasie):

  • maila można wysłać klikając w przycisk obok warsztatu. Otworzy się wtedy automatyczna wiadomość w programie pocztowym, w której prosimy wpisać literę z nawiasu
  • osoby nie korzystające z Outlooka prosimy o wysłanie swojego wyboru na adres mailowy: konferencjaempatia.zdw@gmail.com

Prof. J. Pyżalski „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo” (A)
Dr M. Kaczmarzyk „Pamięć i uwaga”    BRAK WOLNYCH MIEJSC
Dr M. Żylińska „Strategie uczenia się”   BRAK WOLNYCH MIEJSC
L. Wieczorek „Podstawy empatycznej komunikacji w szkole” (K)
Dr M. Jaracz „Dlaczego mi się nie chce, i co możemy zrobić, żeby mi się zachciało. Empatycznie o motywacji w mózgu ucznia”     BRAK WOLNYCH MIEJSC 
Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko „Od porozumiewania się do kształcenia – nauczyciel monologujący czy uczestnik dialogu” (F)
J. Traczyński „Jak tutor buduje relację z podopiecznym” (G)
E. Więcław „Komunikacja, która zbliża – czyli praktycznie o konstruktywnym dialogu w szkole” (J)
M. Wegner –  „Jak ćwiczyć empatyczną komunikację z młodszymi dziećmi? Warsztat dla nauczycieli dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”   BRAK WOLNYCH MIEJSC
J. Dermont-Owsińska „Kiedy dzieci odmawiają – drogowskazy Porozumienia bez Przemocy” (N) BRAK WOLNYCH MIEJSC
S. Kustosz „Empatia jako wartość – zajęcia w nurcie pedagogiki F. Froebla” (O)
M. Kędra „Warsztatownia freinetowska w Cogito. Filozofia C. Freineta w praktyce szkolnej” (R)
A. R. Sowińscy „Zacznij od dlaczego?”    BRAK WOLNYCH MIEJSC
N. Lach „Złość uzdrawiająca emocja”   BRAK WOLNYCH MIEJSC

Rezerwację miejsca potwierdzimy mailem zwrotnym.

Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona – decyzuje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy wszystkie miejsca będą zajęte, skontaktujemy się w sprawie propozycji alternatywnej.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie poniżej.

 

 

}

14.45 - 16.45

 

Warsztat: Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury

M. Kułaga, E. Tyralik

Na warsztacie poznamy i przećwiczymy sposoby komunikowania się oparte o Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Będziemy poznawać model oparty o 4 kroki, rozpoznawać, o co tak naprawdę nam chodzi i ćwiczyć reagowanie na trudne komunikaty. Ćwiczenia będą oparte o przykłady uczestników.

}

16.45 - 17.45

 

Ratusz

 

Prezentacja sceniczna

 

Uczniowie I LO w Zduńskiej Woli zaprezentują wizję szkoły przyjaznej uczniowi, nauczycielowi i rodzicom, w zestawieniu z funkcjonującym powszechnie „pruskim modelem” szkoły.
Prezentacja sceniczna odbędzie wg scenariusza napisanego przez Uczniów.
}

18.00 -

 

OPEN SPACE

J. Rządzki, S. Bobula

Otwarta przestrzeń (ang. Open space) jest specyficzną metodą organizacji spotkań i konferencji. Jest ona niezwykle elastyczna pod każdym względem. Może dotyczyć grup od kilkunastu do nawet 2 tys. osób. Spotkania organizowane są wokół jakiegoś wiodącego tematu, ale jest to jedyna kwestia, która jest ustalana przed spotkaniem. Reszta zależy od uczestników. Program i podział na grupy ustalane są przez samych uczestników w trakcie samego spotkania. Uczestnicy zgłaszają propozycje poszczególnych wątków rozmowy i namawiają innych, aby przyłączyli się do grupy, która dane zagadnienie omawia. Grup takich w czasie jednego spotkania może być sporo i dlatego ważne jest, aby fizyczna przestrzeń umożliwiała pracę w mniejszych grupach (oddzielne sale, względnie sala, na której da się zestawiać ze sobą stoliki do poszczególnych tematów). Praca w grupach na dany temat nie powinna trwać dłużej niż 1,5 godziny. Każda z grup przygotowuje zwarty raport opisujący wyniki jej pracy tak, aby był on dostępny dla osób spoza grupy. Spotkania oparte o technikę otwartej przestrzeni mogą trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Czasem z powodu tak luźnej struktury ten rodzaj spotkań nazywa się antykonferencjami. Po raz pierwszy spotkanie według tej formuły zostało zaproponowane na początku lat 80-tych przez Harrisona Owena. Jego pomysł był wynikiem frustracji, jakiej doświadczył, kiedy okazało się, że wśród uczestników organizowanej konwencjonalnie konferencji najciekawsze były przerwy na kawę. Technika ta świetnie nadaje się do sytuacji, kiedy grupa osób w krótkim czasie wymienić chce się swoją wiedzą, przedyskutować ważne dla niej zagadnienia i znaleźć rozwiązania. Konferencja kończy się planowaniem działań na przyszłość, za które uczestnicy biorą odpowiedzialność. Otwartość struktury wątków spotkania kompensowana być powinna skrupulatnością w formułowaniu rekomendacji i podejmowaniu zobowiązań. Z tego też powodu metoda ta nie sprawdza się w sytuacji, kiedy uczestnicy mają obojętny stosunek do tematu (częściowo sytuacja taka eliminowana jest przez fakt, że na spotkania przychodzą wyłącznie dobrowolnie osoby zainteresowane). Zgodnie z nazwą oczywiście każdy może być uczestnikiem spotkania. W całym spotkaniu obowiązuje tylko jedna zasada – zasada głosowania nogami. Jeśli daną osobę nudzi temat grupy dyskusyjnej, w której aktualnie się znajduje powinien ją opuścić i przejść do innej lub mieć „czas dla siebie”. Metoda sprawdza się dobrze w szczególności, kiedy sprawa, której dotyczy charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności, kiedy dostępne są osoby o wysokich i zróżnicowanych kompetencjach, kiedy sprawa angażuje uczestników – może to być aktualny albo potencjalny konflikt -, a także, gdy rozwiązanie danej kwestii ma pilny charakter. Więcej informacji o metodzie i sposobach jej wykorzystania znajduje się na stronie OpenSpaceWorld.org. Opis techniki powstał w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji w m.st. Warszawy” współfinansowanego przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków budżetu Państwa, realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

}

18.00 -

 

KOLACJA

 

Dzień 2 – Sobota, 13 października 2018

}

9.00 - 09.35

 

Ratusz

 

Wykład: Co mają wspólnego relacje uczniów z jakością pracy szkoły?

Prof. J. Pyżalski

Wystąpienie dotyczyć będzie 40 lat badań bullyingu, jego konsekwencji na poziomie indywidualnym i społecznym. Skupimy się zarówno na ustaleniach badawczych, jak i programach, które okazały się skuteczne w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole.

}

9.35 - 10.10

 

Ratusz

 

Wykład: Edukacja matematyczna – odkrywanie czy odtwarzanie szkoły?

Prof. dr hab. M. Żytko

Prezentacja relacyjnego podejścia do edukacji matematycznej jako okazji rozwijania krytycznego myślenia, samodzielności dzieci, konstruowania  własnych strategii rozwiązywania zadań. Jest to alternatywny sposób nauczania w stosunku do tradycyjnego ćwiczenia schematów rozwiązania przekazanych przez nauczyciela i ćwiczonych w typowych sytuacjach. Dzieci mogą bawić się matematyką, dajmy im na to szansę.

}

10.10 - 10.55

 

Ratusz

 

Wykład:  Jak i dlaczego porównania w klasie mogą zagrażać szkolnej samoocenie? Wokół efektu wielkiej ryby w małym stawie.

Dr hab. prof. nadzw. M. Karwowski

Przekonania o swoich możliwościach wyznaczają sprawność naszego funkcjonowania – także w szkole. Trudno odnieść sukces, jeśli się w siebie nie wierzy. Zdarza się jednak często, że uczniowie nie doszacowują swojego potencjału. Co ciekawe, jest to bardziej typowe w „lepszych klasach”. Porównania do lepszych kolegów sprawiają, że uczniowie mniej wierzą w swoje możliwości, a w konsekwencji nie podejmują się bardziej wymagających zadań. W trakcie wystąpienia scharakteryzowana zostanie skala tego zjawiska, jego konsekwencje oraz możliwe działania zaradcze.

}

11.15 - 11.50

 

Ratusz

 

Wykład: „Kij i marchewka”. O znaczeniu stresu i jego następstwach

Dr M. Kaczmarzyk

Układ kary i nagrody, niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres, mobilizacja a dezorganizacja. Hipokamp a ciała migdałowate: poznanie pozytywne/fobia, agresja, ucieczka. Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo, motywacja i działanie demotywujące stresu. Badanie stresu fizjologicznego. Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu?

}

11.50 - 12.25

 

Ratusz

 

Wykład: Dlaczego Archimedes wymyślił swoje prawo w wannie, czyli o tym, jak ułatwić uczniom wymyślanie własnych praw

Dr n. med. M. Jaracz

Coraz powszechniej znanym faktem jest ten, że w trakcie snu, czy myślenia o „niebieskich migdałach” mózg nie odpoczywa, tylko intensywnie pracuje. Jeżeli tak jest, to znaczy, że robi coś pożytecznego, tylko co? Do tej pory wiązano te okresy głównie z utrwalaniem wspomnień. Nowe badania mózgu pokazują, że dzieje się wówczas o wiele więcej i jest to kluczowe dla procesów asymilacji i akomodacji poznawczej. Wiedza ta pozwala spojrzeć w nowy sposób na organizację czasu ucznia i uczynić z nauki prawdziwie twórczą aktywność.

}

12.25 - 13.00

 

Ratusz

 

Wykład: Od kultury nauczania do kultury uczenia się

Dr M. Żylińska

Przejście od kultury nauczania do kultury uczenia się wymaga od nauczycieli wejścia w inną rolę. W kulturze nauczania zadaniem nauczyciela była realizacja podstawy programowej, czyli jednego programu na rozwój wszystkich uczniów w takim samym tempie. W kulturze uczenia się, zadaniem nauczyciela jest tworzenie wszystkim uczniom warunków do rozwijania ich indywidualnych uzdolnień. To dwie zupełnie różne role.

}

13.15 - 14.15

 

impreza towarzysząca Ratusz

 

Prezentacja sceniczna

 

Uczniowie I LO w Zduńskiej Woli zaprezentują wizję szkoły przyjaznej uczniowi, nauczycielowi i rodzicom, w zestawieniu z funkcjonującym powszechnie „pruskim modelem” szkoły.
Prezentacja sceniczna odbędzie wg scenariusza napisanego przez Uczniów.
}

13.15 - 14.15

 

LO

 

LUNCH

Układ kary i nagrody, niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres, mobilizacja a dezorganizacja. Hipokamp a ciała migdałowate: poznanie pozytywne/fobia, agresja, ucieczka. Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo, motywacja i działanie demotywujące stresu. Badanie stresu fizjologicznego. Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu?

}

14.15 - 17.00

 

LO

 

Warsztaty

Poprosimy o wybranie jednego warsztatu każdego dnia i przesłanie do nas mailem swojego wyboru (czyli tytułu warsztatu lub litery podanej w nawiasie):

  • maila można wysłać klikając w przycisk obok warsztatu. Otworzy się wtedy automatyczna wiadomość w programie pocztowym, w której prosimy wpisać literę z nawiasu
  • osoby nie korzystające z Outlooka prosimy o wysłanie swojego wyboru na adres mailowy: konferencjaempatia.zdw@gmail.com

Prof. J. Pyżalski „Jak zmotywować niezmotywowanych – początki i końce zajęć” (dla uczestników, którzy nie byli na poprzednich edycjach konferencji) (B) – BRAK WOLNYCH MIEJSC

M. Kułaga „Jak budować mosty pomiędzy uczniem, rodzicem a nauczycielem” (H) – BRAK WOLNYCH MIEJSC

M. Kędra “Warsztatownia freinetowska w Cogito. Filozofia C. Freineta w praktyce szkolnej” (R)

S. Kustosz “Empatia jako wartość – zajęcia w nurcie pedagogiki F. Froebla” (O)

L. Wieczorek „Podstawy empatycznej komunikacji w szkole” (K)

E. Tyralik „Bullying, czyli szkolny mobbing” (L)

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko “Od porozumiewania się do kształcenia – nauczyciel monologujący czy uczestnik dialogu” (F)

E. Więcław “Komunikacja, która zbliża – czyli praktycznie o konstruktywnym dialogu w szkole”  BRAK WOLNYCH MIEJSC

N. Lach “Złość uzdrawiająca emocja”   BRAK WOLNYCH MIEJSC

M. Wegner „Jak ćwiczyć empatyczną komunikację z młodszymi dziećmi? Warsztat dla nauczycieli dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”    BRAK WOLNYCH MIEJSC

J. Dermont “Kiedy dzieci odmawiają – drogowskazy Porozumienia bez Przemocy”    BRAK WOLNYCH MIEJSC

Dr n. med. M. Jaracz „Dlaczego zapominam i co możemy zrobić, żebym zapamiętał. Empatycznie o tym, jak uczą się uczeń i jego mózg”     BRAK WOLNYCH MIEJSC

Dr M. Żylińska „Strategie uczenia się” (D II)

 

}

14.30 - 16.30

 

Impreza towarzysząca Ratusz

 

Wykład dla rodziców: Dwa mózgi w szkole czyli dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?

Dr M. Kaczmarzyk

Etapy dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego człowieka; wielkość mózgu a problem z urodzeniem się dziecka; nieliniowe zmiany w gęstości korowej w dzieciństwie i młodości; wielkie „wymieranie korowe” i konsekwencje zmian w okresie adolescencji; dojrzewanie kory mózgowej i następstwa procesu mielinizacji; od szukania rozwiązań do wzorców rozwiązania, neurobiologia wiedzy eksperckiej; dojrzały mózg i jego mocne strony i ograniczenia; dlaczego trudno zrozumieć nastolatka?

}

17.15 - 17.45

 

Ratusz

 

Zakończenie konferencji. Ewaluacja

A. Szulc, T. Siemienkowicz, L. Wieczorek, S. Stasiak-Muzyka

 

Opis szczegółowy warsztatów z piątku i soboty.

Poniżej można znaleźć opis każdego z warsztatów, które odbędą się w piątek w godzinach 13.45-16.30 oraz w sobotę w godzinach 14.15-17.00.

Prof. J. Pyżalski „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo” (A)

Warsztat dotyczyć będzie konkretnych rozwiązań możliwych do zastosowania w szkole na podstawie studiów przypadku oraz autorskiej koncepcji wpływu wychowawczego.

Rozwiązania zostaną zaprezentowane na tle standardowo stosowanej w szkole metodyki.

Prof. J. Pyżalski „Jak zmotywować niezmotywowanych – początki i końce zajęć” (dla uczestników, którzy nie byli na poprzednich edycjach konferencji) (B)

Na ten warsztat zapraszam tych nauczycieli, którzy jeszcze na nim nie byli. Jest to fragment zajęć, które buduję od kilkunastu lat a rozwiązania, które przedstawiam są testowane przez wielu nauczycieli w całej Polsce. Zgodnie z tytułem zajmiemy się motywującymi początkami i końcami zajęć.

Dr M. Kaczmarzyk „Pamięć i uwaga” (C)

Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania; zmiany w sieci neuronalnej prowadzące do utrwalania się śladów pamięciowych, teoria traktorów sieci neuronalnej; trwałość śladów pamięciowych a czas i intensywność odświeżania; pamięć robocza jako nasze okno na świat, pojemność pamięci roboczej i testy pamięci, dlaczego definicje nie mogą być długie?; różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność w praktyce; filtry pamięciowe.

Dr M. Żylińska „Strategie uczenia się” (D)

Żyjemy w czasach lawinowego przyrostu wiedzy, a uczniowie wciąż uczą się w taki sam sposób, jak ich rodzice i dziadkowie. Od stuleci w szkołach dominują mało efektywne metody podawcze i pamięciowe. Czas to zmienić! Uczestnicy warsztatów w praktyczny sposób poznają bardziej efektywne strategie uczenia się, jak również teorię dotyczącą psychologii pamięci. Ponieważ efektywność zapamiętywania zależy od rodzaju aktywności podczas kodowania informacji, nauczyciele powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak ważny jest dobór zadań oraz nauczyć się odróżniać te, które wymagają głębokiego przetwarzania i ułatwiają zapamiętywanie, od tych, których efektem jest płytkie przetwarzanie i które jedynie zabierają czas.

Dr n. med. M. Jaracz „Dlaczego mi się nie chce, i co możemy zrobić, żeby mi się zachciało. Empatycznie o motywacji w mózgu ucznia” (E)

Motywacja do podjęcia każdej czynności wiąże się z pytaniem: „Po co mi to”? Bardziej motywują nas działania, których efekty będzie widać w przewidywalnym okresie czasu, musimy też czuć, że mają one dla nas sens, są atrakcyjne. Badania mózgu sprawiły, że te i wiele innych wiadomości na temat motywacji przestały być tylko wiedzą intuicyjną. Ich świadomość pozwala projektować lekcje tak, żeby były one bardziej satysfakcjonujące dla uczniów i nauczycieli.

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko „Od porozumiewania się do kształcenia – nauczyciel monologujący czy uczestnik dialogu” (F)

Warsztat będzie poświęcony znaczeniu procesu komunikowania się nauczycieli z uczniami oraz uczniów między sobą (tutoring koleżeński) w efektywnym uczeniu się. Zostaną zaprezentowane przykłady z obserwacji zajęć w szkole podstawowej, które ilustrują problemy w komunikowaniu się na lekcji. Uczestnicy warsztatów będą ćwiczyć różne warianty nawiązywania dialogu z dziećmi i tworzenia sytuacji edukacyjnych zachęcających do aktywności językowej. Język jest traktowany jako instrument porządkowania myślenia i pogłębiania rozumienia w procesie uczenia się.

J. Traczyński „Jak tutor buduje relację z podopiecznym” (G)

Pewien dyrektor zapytany – „jakie korzyści ma jego szkoła z wprowadzenia tutoringu?” – odparł – „kiedyś miałem porządek w papierach, a teraz mam też w relacjach”.
Celem warsztatu jest ukazanie siły i skuteczności relacji tutorskiej. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się ze specyfiką tej relacji oraz sposobem jej budowania. Oprócz tutorów, warsztatem mogą zainteresować się zwłaszcza wychowawcy klas i dyrektorzy szkół.
Więcej informacji o tutoringu na www.tutoring.pl

M. Kułaga (H)

Uczeń przeżywa trudności w szkole, rodzic ma oczekiwania wobec szkoły, a nauczyciel wyczerpał swoje pomysły na zachęcenie ucznia do współpracy.

Każda ze stron potrzebuje pomocy i wsparcia – wtedy często na scenę wkracza psycholog lub pedagog. Pierwszym jego zadaniem jest sprawić, aby wszyscy wzajemnie się usłyszeli i mieli poczucie, że grają w jednej drużynie i że mają taki sam cel – wsparcie ucznia, aby uwierzył w swoje siły i możliwości, poprawę jego funkcjonowania, pomoc w poradzeniu sobie z trudnościami. Zanim dojdzie do wypracowywania konkretnych strategii ważne jest, aby wszystkie strony się usłyszały i zrozumiały. Ważne jest aby ten proces uwzględnił podmiotowość i autonomię ucznia. Stąd psycholog czy pedagog jest takim pomostem we wzajemnym zrozumieniu, pełni trochę rolę facylitatora procesu, a czasem nawet mediatora.

W czasie warsztatu zobaczymy jakie są ważne elementy tego procesu, jak słuchać aby usłyszeć, jak mówić z troską o innych, jak wypracowywać rozwiązania służące wszystkim. Będziemy opierać się o 4 kroki Porozumienia bez Przemocy, ideę Marshalla Rosenberga. Na warsztacie pracujemy na konkretnych sytuacjach zaproponowanych przez uczestników.

E. Więcław „KOMUNIKACJA, KTÓRA ZBLIŻA – czyli praktycznie o konstruktywnym dialogu w szkole” (J)

Nie sposób wyobrazić sobie pracy nauczyciela bez dialogu z uczniami. Od niego zależy jakość relacji i możliwość porozumienia. Co możemy zrobić, aby zadbać o jakość tego dialogu? Jak sprawić, aby praca z uczniami była źródłem obustronnej siły i satysfakcji? Jak mówić, aby słuchali? Jak słuchać, aby mówili? Jak budować świat współpracy, w którym zadbamy o potrzeby – zarówno swoje, jak i uczniów? Nie ma lepszej drogi do budowania relacji niż świadoma rozmowa. Zapraszamy na spotkanie, na którym praktycznie popracujemy nad świadomą komunikacją.

W programie:
zbudowanie świadomej strategii współpracy z uczniami, opartej na dialogu
nabycie umiejętności empatycznego nawiązywania kontaktu ze sobą i z uczniem
poznanie i przećwiczenie struktury 4 kroków do porozumienia
rozpoznawanie osobistych ograniczeń we współpracy z uczniami, zadbanie o empatię dla siebie
identyfikacja sytuacji, które sprawiają największe trudności nauczycielom i uczniom
diagnoza własnej postawy i przekonań wobec uczniów

W trakcie warsztatów będziemy pracować na przykładach uczestników, które pomogą odpowiedzieć na pytania, JAK:
budować relacje z uczniami, oparte na zrozumieniu i empatii
zerwać z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu, obwiniania i osądzania
zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je, kiedy się pojawią
współpracować z uczniami, stosując język działań pozytywnych
stawiać granice
budować relacje oparte na wzajemnym szacunku
rozpoznawać zakłócenia w procesie komunikacji i jak ich unikać
czerpać radość i satysfakcję ze współpracy z uczniami

Sprawdzimy także:
jakie słowa blokują komunikację? A jakie jej sprzyjają?
jaka jest różnica między oceną i obserwacją?
kiedy prośba wobec dziecka staje się żądaniem?
Czy pozwalamy uczniom na autonomię, uczymy sztuki wyboru,
Jak reagujemy kiedy słyszymy „nie”?

L. Wieczorek „Podstawy empatycznej komunikacji w szkole” (K)

Na czym polega empatyczna komunikacja i w jaki sposób może wesprzeć proces edukacji?
Jak empatycznie dogadywać się, aby mieć bardziej współpracujących uczniów?
Jakie są zasady komunikacji, które ułatwiają trudne rozmowy, np. z rodzicami?

E. Tyralik „Bullying, czyli mobbing w szkole” (L)

Mobbing kojarzy nam się raczej z pracą w korporacjach, gdzie w warunkach konkurencji i tak zwanego wyścigu szczurów trudno o bezpieczne, koleżeńskie relacje. Niestety bullying, czyli szkolny mobbing staje się również coraz powszechniejszym zjawiskiem wśród dzieci. Na czym polega mechanika bullyingu, jak odróżnić go od zwykłego konfliktu w klasie? Jakie postawy przyjmują najczęściej szkolne ofiary bullyingu i ich agresorzy? Jak pomóc klasie stawić czoło problemowi bullyingu? Jak rozmawiać z rodzicami dzieci uwikłanych w bullying? Jak wesprzeć dzieci – ofiary bullyingu? Zapraszam na praktyczny warsztat z wykorzystaniem narzędzi Porozumienia bez Przemocy.

I. Frankowska (M) „Jak ćwiczyć empatyczną komunikację z młodszymi dziećmi?
Warsztat dla nauczycieli dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

Podczas warsztatów uczestnicy poznają ćwiczenia, które można proponować dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym, aby rozwijać ich umiejętności empatycznego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów.

Nazwiemy główne trudności, jakie mogą napotkać nauczyciele, wprowadzając empatyczną komunikację w przedszkolu i młodszych klasach szkolnych oraz dowiemy się, jak sobie z nimi radzić i nie poddać się na początku.

Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób wspierać budowanie bezpiecznych relacji wśród dzieci.

J. Dermont „Kiedy dzieci odmawiają – drogowskazy Porozumienia bez Przemocy” (N)

Nie chcę! Nie pójdę! Nie będę się tego uczył !To jest głupie! Nie chce mi się! Ale dlaczego? Zaaaaaraaaaaz!
Jeśli takie dziecięce odpowiedzi na Wasze prośby przyprawiają Was o zawroty głowy a w najlepszym przypadku o gesią skórkę, to zapraszam na warsztat, na którym:
– przyjrzymy się naszym reakcjom w sytuacjach dziecięcej odmowy na nasze prośby,
– sprawdzimy jak wesprzeć siebie kiedy jest trudno,
– poszukamy miejsca w sobie, z którego chcielibyśmy kontaktować się z dziećmi,
– zobaczymy jak za NIE usłyszeć zaproszenie do rozmowy,
– poznamy i przećwiczymy sposoby rozmowy ułatwiające nawiązanie porozumienia.

S. Kustosz „Empatia jako wartość – zajęcia w nurcie pedagogiki F. Froebla” (O)

Podczas zajęć trener przeprowadzi cykl aktywności w nurcie ped. freblowskiej. dedykowanych specjalnie nauczycielom oddziałów „0” oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Dowiecie się Państwo jak rozwijać samoświadomość, wrażliwość na drugiego człowieka, w toku różnorodnych zajęć wykorzystując freblowskie dary.
Będzie to czas dobrej zabawy i mądrych, skutecznych rozwiązań.

N. Lach „Złość uzdrawiająca emocja” (P)

Porozmawiamy o:
• traktowaniu złości poważnie,
• odróżnianiu bodźca od przyczyny,
• wyrażaniu gniewu,
Odkryjemy własne potrzeby, aby gniew ustąpił miejsca uczuciom, które sprzyjają życiu.

I. Grobosz (M. Kędra) „Warsztatownia freinetowska w Cogito. Filozofia C. Freineta w praktyce szkolnej” (R)

Celem naszych zajęć będzie ukazanie w jaki sposób wszechstronne rozwijać osobowość dzieci w obrębie wspólnoty, której służą i z której usług korzystają.
Dla zrealizowania tego celu uczestnicy warsztatów „krok po kroku” zostaną wprowadzeni w arkana pedagogiki freinetowskiej, poznają freinetowskie techniki pracy szkolnej, które najlepiej wspierają proces efektywnej nauki i rozwój uczniów. Nauczyciele poznają też opisy sposobów jak budować samorządną klasę, szkołę, jak budzić zapał oraz chęć wspólnotowego działania całego środowiska szkolnego.
Spotkanie będzie jednocześnie inspiracją i szansą na własne i twórcze działania do wprowadzania zmian w szkole/klasie, a wszystko w oparciu o przykłady z freinetowskiej szkoły Cogito w Poznaniu.

A. R. Sowińscy „Zacznij od dlaczego?” (S)

Edukacja daltońska odpowiedzią na wyzwania nowoczesnej edukacji. – prowadzący: Anna i Robert Sowińscy – „Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl”
„Zacznij od dlaczego?”
Jak możemy zmieniać szkołę?
Co? – gra oparta na odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

Rezerwacje

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Do 20.06.2018 obowiązuje cena promocyjna – 350 zł za pełen udział w wykładach (sesja naukowa), 2 wybranych warsztatach (po 1 każdego dnia), open space i prezentacji.
(Cena zawiera również wyżywienie (kolację, dwa obiady i przerwy kawowe).
Od 21.06.2018r.  cena wzrośnie do 470 zł.

Skontaktuj się z nami!

13 + 9 =