Nasi prelegenci

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych Prelegentów.

prof. Łukasz Turski 

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski. Fizyk, popularyzator nauki, publicysta. Laureat Nagrody im. H. Steinhausa PAN, Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Wyróżnienia – im. M. Grabskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Honorowej Nagrody PAP, Nagrody Architekt Rozwoju Nauka UN Global Compact, Honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia, Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych z fizyki, licznych publikacji o nauce i społeczeństwie w: Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Polska the Times, Polityka, Wprost, Odra, portalach: Project Syndicate, Oko Press, Wiadomo. co. Autor licznych programów radiowych i telewizyjnej serii programów “Czym Jest…”. Pomysłodawca Pikników Naukowych Polskiego Radia, pomysłodawca Centrum Nauki Kopernik i Przewodniczący jego Rady Programowej od powołania tej instytucji, członek Rady Fundacji Służba Rzeczpospolitej, były członek Rady Warszawskiego Think-Tanku oraz Rady Centrum im. Adama Smitha. Były, wybrany (2000-2004), członek Komitetu Badań Naukowych. Były profesor Uniwersytetu im Kard. St. Wyszyńskiego. Profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Żonaty, ma syna i trzech wnuków.

prof. dr hab. Roman Leppert

Pedagog, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; od dwóch lat prowadzi akademickie zacisze, w którym rozmawia z autor(k)ami książek poświęconych pedagogice i edukacji, w tym z nauczyciel(k)ami.

prof. PG hab. Joanna Mytnik

Prof. uczelni, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Jej pasją jest projektowanie ekosystemów uczenia się w oparciu o najnowsze wyniki badań neuronaukowych i w uważności na potrzeby drugiego człowieka. Od ponad 20 lat uczy małych, młodych i dorosłych ludzi wykorzystując niestandardowe, autorskie metody i narzędzia, m. in. budując systemy motywacyjne (grywalizację w edukacji stosuję od 2013). Nowe technologie są dla Niej środkiem, nie celem. Prowadzi szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, niezależnie od tematu warsztatów Jej celem jest zmiana sposobu myślenia.

Jest pomysłodawczynią i (współ)organizatorką wielu wydarzeń edukacyjnych, najbliższa Jej sercu jest Konferencja Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” (od 2014). Od 2020 roku jest liderką „Centrum Nowoczesnej Edukacji” Politechniki Gdańskiej. Wartości, które są dla Niej (jako wykładowczyni i liderki zespołu) fundamentalne to zaufanie, szacunek, uważność i docenianie.

 

prof. UAM Sylwia Jaskulska

Prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje na stanowisku profesora w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole i kilkudziesięciu innych tekstów. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, członkini Uniwersyteckiego Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli UAM w Poznaniu.

Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Prowadzi stronę na FB i kanał na YT: Sylwia Jaskulska-Spotkania Edukacyjne.

prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

Prof. UŚ – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca. Teoretyk edukacji i pisarz. Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Proponuje spojrzenie na edukację przez pryzmat najnowszych osiągnięć neurobiologii. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się praktycznym wykorzystaniem mechanizmów ewolucji (zarówno biologicznej, jak i kulturowej) w interpretacji procesów uczenia się i wychowania. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia, w których udział wzięło ponad trzydzieści tysięcy osób związanych z edukacją. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. W grudniu 2020 ukazała się jego pierwsza powieść „Adam”.

dr Marzena Żylińska

Doktor, zajmuje się metodyką, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, autorka artykułów i książek (Między podręcznikiem a internetemNeurodydaktykaNurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się, Życie to nie wyścigi, Między kijem a marchewkąA co za to dostanę?). Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Założyła i prowadzi Fundację Budząca Się Szkoła, której celem jest inicjowanie oddolnych zmian systemu edukacji. Prowadzi firmę szkoleniową Edukatorium.

Marzy o szkołach, do których uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe o tyle, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Jeśli chcemy, żeby był lepszy, musimy stworzyć nowy model szkoły.  

dr Gabriela Olszowska

Polonista, edukator, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników szkolnych, autorka artykułów metodycznych i materiałów dotyczących włączania kompetencji kluczowych do procesu dydaktycznego. Współautorka serii podręczników Do Itaki oraz programów nauczania i innowacji pedagogicznych, np. klas z brydżem sportowym. Doktorat na UJ obroniła w 2007 z szeroko rozumianego podręcznikoznawstwa – z kształtowania się kanonu literackiego i kompetencji kluczowych, edytorstwa i ilustracji edukacyjnej, sytuacji dydaktycznych sprzyjających ocenianiu itp. Wieloletni dyrektor szkoły, prowadzi zajęcia także na studiach z zarządzania oświatą np. z problematyki oceniania i szkolnych praktyk w tym zakresie. Szkoli nauczycieli z programowania pracy szkoły, czyli projektowania edukacyjnego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, specjalizujący się w tematyce oceniania szkolnego. Prezes Fundacji „Czerwona kreska”, badającej m.in. wojenne losy uczniów żydowskich.

Lubi muzykę klasyczną, zwłaszcza wokalną włoskiego baroku oraz starego, dobrego rocka. Słucha chętnie Rachmaninowa. Kocha Gorce i zwierzęta, a szczególnie ptaki.

 

dr Marta Grześko-Nyczka

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rodziny i szkoły jako podstawowych środowisk wychowawczych. Fundamentem podejmowanych przez nią działań jest troska o zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju jednostek oraz wspieranie harmonii w życiu zbiorowym. Skuteczności w dokonywaniu zmian społeczno- kulturowych upatruje w rozpowszechnianiu idei NVC. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką pedagogiczną oraz działalnością społeczną.

dr Liliana Kortus

Dydaktyk, pracuje w Wydziałowym Centrum dydaktyki matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, instruktor-terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, mediator, psychoedukator i doradca w zakresie komunikacji opartej o NVC.

 

dr Izabela Bondecka-Krzykowska

magister informatyki, doktor nauk humanistycznych z zakresie filozofii. Zajmuje się logiką, filozofią i historią matematyki i informatyki, informatyką oraz dydaktyką informatyki. Pracuje w zakładzie Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym podręczników akademickich.

Przewodnicząca Rady programowej kierunku Nauczanie matematyki i informatyki oraz kierowniczka tego kierunku. Autorka i współautorka programów studiów dla nauczycieli. Obecnie pełni funkcję kierowniczki studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych i doskonalących, dla nauczycieli informatyki.

Interesuje się wykorzystaniem robotów w edukacji. Pasjonatka zagadek logicznych. Nałogowo układa puzzle. 

 

dr Alicja Zagrodzka

 

Wykładowczyni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i trenerka empatycznej komunikacji. Pasjonuje się dydaktyką i pracą trenerską. W dydaktyce akademickiej stosuje założenia i narzędzia Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Poza uczelnią prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty umiejętności wychowawczych według autorskiego programu, integrującego „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców” z NVC i duchowością chrześcijańską. Spośród dziedzin naukowych interesuje się historią, pedagogiką i psychologią, dlatego publikuje prace interdyscyplinarne. Chętnie pisze także teksty popularyzujące wiedzę o tym, co wpływa na jakość komunikacji i relacji międzyludzkich: m.in. o empatii, o granicach, o dialogu. Stworzyła serię książek na ten temat pt. Niebo na ziemi (pierwsza część w tej serii już się ukazała, kolejna jest w przygotowaniu). Jest współautorką książki pt. Nowa Szkoła – Szkoła Wyższa. Kształcenie nauczycieli XXI wieku. Wyzwania – postulaty – refleksje.

dr Krzysztof M. Maj

 

Krzysztof M. Maj – miłośnik światotworzenia (niestety w teorii, nie praktyce); certyfikowany tutor akademicki i adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych i Mediów na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie spełnia swe odwieczne fanowskie marzenie o zajmowaniu się zawodowo fantastyką i grami wideo; autor dwóch książek o teorii fantastyki, Allotopie (2015) oraz Światotwórstwo w fantastyce (2019); vloguje o grach, fantastyce i kulturze na kanale YouTube’owym pod oryginalną nazwą „Krzysztof M. Maj”.

dr Magdalena Adamczak

Pracuje jako starszy wykładowca w Wydziałowym Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych, nauczyciel matematyki w języku francuskim. Zajmuje się dydaktyką matematyki, m.in. wykorzystaniem narzędzi informatycznych w nauczaniu matematyki oraz dwujęzycznym nauczaniem matematyki, a w szczególności analizą procesu komunikacji.

Tomasz Bilicki

Pedagog, psychoterapeuta (1. poziom referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ.

Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej i ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię głównie metodą koherencji, opartą na nurtach konstruktywistycznych, pod superwizją dra Michała Jasińskiego, licencjonowanego nauczyciela Coherence Psychology Institute.

 

Łukasz Korzeniowski   

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student IV roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, autor poradników z zakresu prawa oświatowego, w tym książki „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem”. Prawami ucznia zajmuje się od 2018 r.

 

 

Lucyna Wieczorek

 

Trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w ITG w Krakowie. W trakcie szkolenia w nurcie ISTDP (Pre core). Prowadzi Szkołę Trenerów i Trenerek Komunikacji opartej na Empatii, jest wykładoczynią na studiach podyplomowych na SWPS „Komunikacja w organizacji oparta na empatii”.

Ewa Tyralik-Kulpa

Jest trenerką komunikacji umiejętności psychospołecznych, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na stałe związaną ze Szkołą Komunikacji Opartej na Empatii. Prowadzi również zajęcia z empatycznej komunikacji na Studiach Podyplomowych na SWPS (Komunikacja Oparta na Empatii w Organizacjach) oraz na UW (dla studentów pedagogiki). Jest psychoterapeutką w nurcie Gestalt (w trakcie szkolenia). Jest także jedną z pierwszych w Polsce certyfikowanych praktyczek Resonant Healing Sarah Peyton. 

Napisała praktyczny poradnik o dogadywaniu się: „Ewka, co cię ugryzło? Jak się zrozumieć i porozumieć w związku” (Wydawnictwo CoJaNaTo) oraz bestseller wydawnictwa Natuli – Dzieci są ważne: „Uwaga! Złość”.

Jest pasjonatką komunikacji, która zbliża oraz wspierania ludzkiego mózgu w budowaniu harmonii, tworzeniu bezpiecznych więzi, umiejętności samoukojenia i tworzenia wewnętrznego spokoju.

Beata Kubsik 

Aktywistka edukacyjna związana z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Współtworzy popularną platformę dla nauczycieli EDU_dzielnia. Specjalistka edukacji wczesnoszkolnej. Od wielu lat pomaga w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego oraz w zakresie tworzenia nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem innowacji, metod aktywizujących, technologii informacyjnych.

Autorka artykułów metodycznych i innowacji pedagogicznej „Mówię językiem żyrafy. Minimediacje w naszej klasie” 2021/2022. Realizatorka warsztatów dla nauczycieli między innymi z zakresu oceniania kształtujące, OK zeszytu, porozumienia bez przemocy. 

 

Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka 

Trenerka, inspiratorka zmiany w Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w sektorze edukacji. Współtworzy popularną platformę dla nauczycieli EDU_dzielnia. Polonistka w szkole podstawowej. Od ponad 30 lat zmienia polską szkołę i konsekwentnie pracuje na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadza do szkół i prowadzi programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Realizuje autorskie warsztaty dotyczące oceniania kształtującego, OK zeszytu, dziecka bez stopni, Szkoły Uczącej Się.

Zdzisław Hofman

Nauczyciel, biolog, socjoterapeuta, trener, superwizor, członek Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego. Trener kompetencji psychologiczno-społecznych PTP (rekomendacja nr I 144). Stosuje i propaguje metodę tutoringu. Pasjonat metod aktywnego uczenia się, animacji społeczno-kulturalnej i arteterapii. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia KLANZA. Współpracownik Uniwersytetu SWPS i SGH.

Jarosław Durszewicz

Prezes Fundacji Szkoła bez ocen, pomysłodawca i właściciel Instytutu Zwinnej Edukacji. Ekspert zarządzania oświatą i prawa oświatowego, trener, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, nauczyciel, wieloletni dyrektor szkół. W ramach obowiązującego prawa oświatowego przekonuje do łamania schematów w zakresie zarządzania, oceniania, egzaminowania i organizacji procesu uczenia
Pasjonat efektywnych metod, które umożliwiają  uczniom przejęcie odpowiedzialność za swoje uczenie się.

 

 

 

Agnieszka Kuźba

 Troskliwa i czuła na realizację potrzeb i praw dziecka aktywistka i inspiratorka edukacyjna, trenerka TUS, SI, TT, REA, Szkół dla Rodziców.
Pedagog, dyplomowana nauczycielka przyrody i wczesnej edukacji oraz sztuki. Wiele lat pełniła funkcję dyrektorki dużego publicznego przedszkola podmiejskiego. Twórczyni pierwszej placówki niepublicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w 1996 roku o nazwie Wyspa Skarbów w Kielcach. Wieloletnia realizatorka autorskiego Treningu Umiejętności Społecznych dla Rad Pedagogicznych szkół Miasta Kielce.
Inspiratorka i mentorka dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przyrody, sztuki, muzyki oraz dyplomowana animatorka czasu wolnego.
Absolwentka szkoleń i kursów psychoterapii dzieci i rodzin Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Liderka projektów Inni -Tacy sami, Bezpieczne Gniazdo i Ruch w naturze, Reggio Emilia Polish projects and Inspiration. Organizuje konferencje tematyczne, warsztaty i wizyty studyjne dla nauczycieli obserwując praktyczne poczynania edukacyjne kolegów i koleżanek, po fachu” w Polsce i za granicą .

Poszukując odpowiedzi jak wygląda współczesne dzieciństwo i edukacja odwiedziła wielokrotnie 18 krajów Europy, kraje Bliskiego Wschodu, Afryki, 3 stany USA, Australię i Nową Zelandię oraz Indie, Chiny, Wietnam i Nepal.
Organizuje konferencje i uczestniczy w konferencjach, szkoleniach, webinarach, dedykowanych jakości współczesnego dzieciństwa i edukacji oraz respektowaniu praw dziecka w XXI wieku. Jest czynnym członkiem Światowej Organizacji Wczesnego Dzieciństwa OMEP i Children & Nature Network, Partii Zieloni jak również prezesem Fundacji Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest, której jest założycielką.

W grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, które prowadzi stosuje podejście Reggio Emilia oraz zasady praw naturalnych Celine Alvarez. W ramach działań Fundacji realizuje ogólnopolski projekt Zielona Grządka, Ruch w Naturze i Zielona Godzina.
Jako prezeska Fundacji i czynna nauczycielka publicznej placówki odwiedza wiele polskich i zagranicznych przedszkoli.
Pisze eseje o tematyce związanej z edukacją naturalną i zrównoważonym rozwojem, jak również wiersze, opowiadania oraz bajki dla dzieci i dorosłych. Standardy demokratyczne w edukacji oraz wczesna profilaktyka zespołu deficytu natury u dzieci i młodzieży zamieszkujących i uczących się na terenach wysoko zurbanizowanych jest jej głównym celem.

Jest autorką bajek i wierszy dla dzieci oraz krótkich form literackich dla dorosłych.
Prywatnie mama dwóch synów, babcia pięciorga wnucząt 4-17 lat, ogrodniczka leśna, pasjonatka opery i baletu, poezji, wędrówek pieszych, psów i kotów oraz zero waste w domu i pracy zawodowej.

Wiesława Mitulska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka i trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy bez ocen, podręczników i ćwiczeń, według autorskiego programu Ruch, zabawa, nauka. Pasjonuje się pracą metodą projektu oraz wprowadzanie dzieci w świat myślenia wizualnego i innych strategii skutecznego uczenia się. Prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli, w trakcie których dzieli się swoim doświadczeniem i pomysłami na pracę z dziećmi i rodzicami.

Jest autorką bloga o tematyce edukacyjnej – Mamy w planie kodowanie oraz strony dla rodziców i nauczycieli – Pomysłowa szkoła domowa. Współpracuję z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceny kształtującej i OK zeszytu. Jestem mentorką w kursach programu Szkoła Ucząca Się, ambasadorką ruchu Wiosna Edukacji i ekspertką Fundacji Plan Daltoński. Należę do społeczności Superbelfrów.

Beata Matusiak

Z wykształcenia pedagog, wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener mentalny. Pasjonata budowania relacji, wpływu emocji na nasze życie. Autorka piosenek dla dzieci, bajek oraz książki ,,Wyjątkowa grupa przedszkolna, jak ją tworzyć”.

Donata Sulikowska

Kapitan zmian – trener komunikacji absolwentka Szkole Trenerów Komunikacji opartej na empatii. Nauczycielka wychowania fizycznego i edukacji przedszkolnej Montessori. Przedsiębiorca – założyciel i właścicielka Przedszkola i Żłobka EduMontessori w Płocku.

Twórca autorskiej koncepcji Idea Bycia adresowanej do dzieci i dorosłych w obszarze budowania bezpiecznych więzi. Trener komunikacji opartej na empatii. Członek Montessori Europe, Polskiej Rady Montessori, Polskiego Instytutu Montessori z siedzibą w Warszawie. Propagatorka i fascynatka dwóch metod: metody Mari Montessori i Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Trenerka Mentalna pracująca ze sportowcami i przedsiębiorcami w obszarze zmiany myślenia lub strategii działania, postrzegania siebie   i pracy z emocjami.

W życiu pełnię wiele ról. Jestem żoną, matką dwóch dorosłych synów, siostrą, przyjaciółką, dyrektorem itd. Jednak pragnę przedstawić się wam poprzez pasje i talenty: moją największą pasją jest żeglarstwo i marze o tym, żeby każdy kto chce mógł w życiu spróbować poczuć wiatr we włosach i wolność, którą dają mi duże przestrzenie i kontakt z przyrodą.

Anna Sowińska

Prezes Fundacji Plandaltoński.pl, wieloletnia nauczycielka dyplomowana edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, założycielka i dyrektorka  dwóch szkół podstawowych, edukatorka, terapeutka, animatorka pedagogiki zabawy.
W latach 90-tych nauczyciel klas autorskich,  w których stosowała blokowanie treści programowych w cykle tematyczne, korzystając z nowatorskiego elementarza „kartkowego”, który współtworzyła ( „Podróże z Kacprem” Wydawnictwo Impuls Kraków). Współzałożycielka ruchu nauczycieli, któremu przewodziła przez dwie kadencje jako prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założycielka i dyrektorka 14 przedszkoli na terenie woj. łódzkiego, które powstały w ramach projektu Wieś przyjazna dzieciom.
Założycielka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej, która jako pierwsza w  powojennej Polsce, stała się szkołą daltońską. W latach 2017-18 konsultant metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodyczny w Zgierzu. Autorka programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około-podręcznikowych. Laureat Nagrody im. Marii Weryho–Radziwiłłowicz, nadawanej przez miesięcznik Bliżej Przedszkola oraz Nagrody Lidera w edukacji, nadawanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Od 2017 prowadzi też gabinet terapii pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

Robert Sowiński

Założyciel i redaktor portalu plandaltonski.pl, wydawca (Wydawnictwo SOR-MAN), szkoleniowiec.
Skończył studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, oraz studia podyplomowe z marketingu i zarządzania. Od ponad 25 lat zajmuje się sprzedażą w dużej międzynarodowej korporacji. Przedsiębiorca od 2006 roku. Od 2010 roku, kiedy pierwszy raz spotkał się z ideą Helen Parkhurst, jest zaangażowany w promocję na terenie Polski edukacji daltońskiej. W ramach szkoleń dostarcza narzędzi pozwalających nauczycielowi rozwijać swoje kompetencje negocjacyjne, motywacyjne, cyfrowe, związane z budowaniem relacji. Efektem doświadczeń szkoleniowych oraz ciągłego poznawania edukacji według Helen Parkhurst, jest napisana wspólnie z żoną książka: „Od nauczania do uczenia się”. Nasz plan daltoński” AiR Sowińscy, SOR-MAN 2017. Podcaster, założyciel i współprowadzący podcast dla nauczycieli i rodziców pt.: „Od nauczania do uczenia się” a od 2017 roku prowadzi kanał YouTube pt. „PlanDaltonski” na którym zgromadził już blisko 400 filmów. Założyciel platformy z kursami online, wydawca kursów związanych nie tylko z tematyką daltońską. Właściciel wydawnictwa SOR-MAN specjalizującego się w edukacji daltońskiej. Autor książki „Zrozumieć plan daltoński.Listy do N.” (SOR-MAN 2022)

Anna Turska

Trenerka pedagogiki freblowskiej, dyrektor ds. Rozwoju Froebel.pl, ekspert ośrodka Doskonalenia Nauczycieli im. F. Froebla.
Anna Turska jest specjalistką ds. wdrożeń innowacji pedagogicznych, współtwórcą i producentem szkolenia oraz kursów on-line dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ponad 50 form szkoleniowych).

Jako wydawca materiałów metodycznych dla nauczycieli wprowadziła na półki księgarni 16 podręczników – między innymi „Program Wychowania Przedszkolnego DAR ZABAWY”, „Gry logiczne i matematyczne z wykorzystaniem figur liczbowych”, „Drzwi szeroko otwarte – Gry i zabawy outdoorowe”; „Friedrich Froebel – życie, edukacja, inspiracja”.
„Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla”, książki dla dzieci 2 tomy oraz wiele innych.

To pomysłodawczyni oraz współorganizatorka największych kongresów freblowskich w Europie.  Prelegentka TEDx Youth, mówca na międzynarodowej konferencji „Innowacyjne Techniki w Edukacji Międzypokoleniowej” w Pradze.

Marta Czyrkiewicz

Prowadzi lekcje logiki i projekty matematyczne w Niepublicznej Szkole. Co roku biorze udział w kilku konferencjach australijskich i amerykańskich, z których czerpi mnóstwo inspiracji na kreatywne metody uczenia. Tworzy matematyczne materiały edukacyjne dla nauczycieli z całego świata. Głównie skupia się na amerykańskim stylu nauczania, czyli na grywalizacji, nauczaniu opartym na projektach, zastosowaniu matematyki w życiu codziennym, nauczaniu przez odkrywanie oraz na połączeniu matematyki ze sztuką. Prowadzi bloga matematycznego na FB i IG – Inspire Math Matematyka, na którym znajdziecie wiele pomysłów na „inne” lekcje matematyki.

Magdalena Sierocka

Od 21 lat nauczycielka języka angielskiego w publicznej szkole podstawowej w Warszawie, należącej od wielu lat do ruchu Budzących się Szkół. Uczy klasy od zerówki do ósmej, ustala tylko jedną ocenę wyrażoną stopniem w ciągu roku szkolnego.

Dzieli się doświadczeniem, jakim jest relacja z uczniami i uczennicami oparta nie na nagrodach i karach, a na mocy niewartościującej uwagi podczas organizowanych przez nią procesów rozwojowych dla nauczycieli.

Natalia Bielawska

Nauczycielka języka polskiego w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Raszyńska, współautorka podręczników, materiałów dydaktycznych, blogerka edukacyjna: 622 pomysły na lekcje języka polskiego.

 

 

 

Katarzyna Pelc

Nauczycielka języka angielskiego z ponad 20 letnim stażem, obecnie pracuje w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, liderka Budzącej się Szkoły w swoim środowisku pracy. W czasie lekcji stosuje zdobycze neurodydaktyki, zgodnie z którymi to uczeń jest aktywnym twórcą znaczeń, a nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne, które to umożliwiają. Ocenia bezcyfrowo, tym samym podkreślając siłę informacji zwrotnej, zarówno w trakcie samego procesu uczenia się, jak i w budowaniu wspierających relacji między uczniem a nauczycielem. Uważa, że w procesie uczenia się bardzo ważne jest kształtowanie kompetencji, w tym przekrojowych, które wraz ze zdobytą wiedzą są odpowiedzią na funkcjonowanie we współczesnym świecie. Interesuje się sposobami uznawania (oceniania) kompetencji-jest trenerką programu UE „Empowering Teacher for Automatic Recognition (ETAR) as a Teacher Trainer”-uznawanie kompetencji przekrojowych uczniów szkół średnich powracających z mobilności zagranicznych.

Ponadto interesuje się tematem edukacji międzykulturowej, uczeniem w trybie hybrydowym i blended learning z wykorzystaniem najnowszych narzędzi ICT. Jest uczestniczką projektu “Connected Learning-międzynarodowa współpraca uczniów szkół średnich online rozwijająca kompetencje 21 wieku”. Współpracuje również z EuroClio w projekcie Innovation Station, w ramach którego nauczyciele z Europy wraz z uczniami szkół średnich wypracowują skuteczne narzędzia i sposoby nauki w systemie online i hybrydowym. Interesuje się i tworzy zadania interdyscyplinarne, za które w październiku 2022 roku została laureatką konkursu MEiN „Kierunek Innowacja 2022”.

W ramach propagowania kompetencji międzykulturowej, idei wolontariatu i globalnego obywatelstwa stworzyła region Kielecczyzna dla polskiego odłamu Stowarzyszenia AFS Programy Międzykulturowe i obecnie monitoruje przebieg Programu Rodzin Goszczących oraz nadzoruje roczny pobyt uczestników z Włoch w swojej szkole.

Katarzyna Zając-Malinowska

Certyfikowany tutor, filolog angielski z ponad 20-letnim doświadczeniem, brainolog – ekspert zarządzania dobrostanem. Pomaga nastolatkom odnaleźć pewność siebie i skuteczność w uczeniu się. Projektuje angażujące szkolenia dla nauczycieli w obszarze nowoczesnej, empatycznej edukacji. Tworzy narzędzia do budowania szczęścia i odporności psychicznej dla nastolatków i dorosłych. Założycielka Pracowni Kompetencji w Łomży, w której przybliża aktualną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu i wpływu tej wiedzy na uczenie się, prowadząc autorskie warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i seniorów. Promotorka komunikacji w duchu NVC i oddolnych zmian w edukacji.

Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk

Brainolog – ekspert zarządzania dobrostanem. Psychoedukatorka, metodyk i trenerka strategii uczenia się. Inspiruje nauczycieli, którzy chcą uczyć bez stresu i budować dobrostan swój oraz ucznia. W swojej akredytowanej pracowni ćwiczeń Sensos w Łodzi dzieli się wiedzą z zakresu skutecznych strategii poznawczych. Organizuje roczne warsztaty psychoedukacyjne dla nastolatków, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych, organizuje wirtualne konferencje edukacyjne, pisze artykuły dla uczniów i nauczycieli na platformie Librus oraz projektuje narzędzia edukacyjne. Specjalizuje się w metodyce nauczania i edukacyjnych rozwiązaniach z zakresu „brain friendly”. Jako przedsiębiorczy pedagog tworzy efektywne profile kompetencyjne.

 

 

 

Olgierd Neyman

Nauczyciel polonista w szkołach podstawowej i średniej; od wielu lat edukator i pracownik systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli CRE WŁ w Sieradzu. W latach 2017 – 2021 kierował wojewódzką placówką szkoleniową. Autor publikacji metodycznych i publicystycznych związanych z edukacją wielokulturową i zarządzaniem oświatą. Wielki miłośnik roweru, traktowanego jako środek transportu oraz sposób przemierzania i poznawania Europy.

Orędownik i propagator gruntownych zmian w edukacji – wolnej od wszelkiej maści serwilizmów, koniunkturalizmów, doktrynerstwa i pompatyczności.

Zapis graficzny Konferencji – Agnieszka Halama


Certyfikowany trener psychologicznego warsztatu grupowego, pedagog, trener myślenia wizualnego, graphic recorder, facylitator graficzny, grafik, ilustrator, autorka Kwadraciaków.

Stworzyła Kwadraciaki – proste i funkcjonalne postacie, które pokochali nie tylko kursanci na warsztatach z myślenia wizualnego, ale… cały świat! Kwadraciaki zawędrowały w jego najdalsze zakątki – m.in. do Chin czy Australii – i tam pomagają w nauce rysowania, zwłaszcza tego, co sprawia największą trudność: ruchu i emocji. Książka „KWADRACIAKI” jest cenionym wsparciem przy tworzeniu notatek wizualnych. Od 2007 roku prowadzi firmę Centrum Halama oraz Szkołę Praktyków Wizualnych, której jednym z celów jest kształcenie trenerów myślenia wizualnego (potwierdzone certyfikatem). Prowadzi szkolenia i warsztaty dla biznesu i edukacji. Pomaga trenerom, edukatorom, pracownikom HR oraz innym osobom zajmującym się dzieleniem wiedzą, przygotować nietuzinkowe, spersonalizowane prezentacje, materiały szkoleniowe lub reklamowe. Prywatnie jest żoną Piotra i mamą dwójki dzieci – Zosi i Mikołaja. W wolnym czasie prowadzi Fundację Marchewkowe Pole i uwielbia podróże.

 

 

Masz pytania? Napisz do nas!

e-mail: konferencja@altra.edu.pl