Nasi prelegenci

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych Prelegentów.

Dr hab. prof. nadzw. Maciej Karwowski

Psycholog, pedagog i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W centrum jego naukowych zainteresowań leży twórczość, rozumiana jako charakterystyka ludzkiego umysłu. Bada jej indywidualne i społeczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje.

Prof. Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet. Problematic use of the internet (PUI). Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2012 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania. Współautorka pakietów edukacyjnych: „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz „Myślę-Decyduję-Działam” do edukacji finansowej i matematycznej dzieci w w klasach I-III. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego proces uczenia się, kształcenie nauczycieli. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Edukacja na NOWO, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji. Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki edukacyjnej.

Dr n. med. Marcin Jaracz

Dr n. med. Marcin Jaracz – specjalista neuropsycholog, adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania nad mózgowymi uwarunkowaniami funkcjonowania intelektualnego, obecnie skoncentrowany na zagadnieniu kreatywności. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki w Wyższej Szkole Biznesu w Bydgoszczy.

Dr Marek Kaczmarzyk

Biolog, dydaktyk, autor podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych, twórca programów i wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Chronobiolog i memetyk, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia i wychowania oraz edukacji ekologicznej.

Dr Marzena Żylińska

Zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół. Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.

Justyna Dermont-Owsińska

Razem z kilkoma wspaniałymi rodzinami założyła i prowadzi Wolną Szkołę w Zielonej Górze. Jest również prezesem i założycielką Fundacji Boczne Drogi propagującej życie i wychowanie bez przemocy, realizującej projekty wspierające lokalną społeczność. Wspiera rodziców w towarzyszeniu dzieciom w rozwoju bez przymusu, w poszukiwaniu własnej drogi do świadomego rodzicielstwa prowadząc warsztaty, wykłady, inspirujące spotkania, pracując indywidualnie z dorosłymi. Jest certyfikowaną trenerką NVC, mediatorem, coachem w nurcie ICF z certyfikatem VCC.

Marzena Kędra

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Autorka i realizatorka wielu programów oraz innowacji pedagogicznych oraz autorka ponad 40 publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. .

Marta Kułaga

Marzy o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia. Realizuje to marzenie współtworząc turkusową organizację Leance, prowadząc żłobek i przedszkola Krasnal, a także wspierając firmy we wdrażaniu konstruktywnej komunikacji oraz kultury współpracy i współodpowiedzialności. Prowadzi indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, coacherką oraz mediatorką. NVC jest dla niej perspektywą postrzegania świata i ludzkich działań poprzez potrzeby, wolnego od osądzania i obwiniania.

Izabela Groborz/Sylwia Kustosz

Doktorantka pedagogiki UMCS, licencjonowany trener Froebel.pl, nauczyciel wychowania przedszkolnego, autorka zbioru wierszy „Rymuję i buduję” oraz publikacji dot. zabaw, zabawek oraz pedagogiki Froebla.

Natalia Lach

Jest mamą dwóch chłopców, trenerką, nauczycielką, mediatorką. Współpracuje z nauczycielami gdańskich szkół publicznych-dzieli się wiedzą o komunikacji empatycznej oraz rozwiązywaniu konfliktów. „Słucham, rozmawiam, wspieram.”

Anna i Robert Sowińscy

Od początku lat 90 obecni tam, gdzie następują zmiany w edukacji, począwszy od szerzenia idei klas autorskich po stworzenie serii wielkoformatowych pomocy edukacyjnych pod wspólną nazwą – maxi plansze. Od kiedy jednak na ich drodze stanęli Roel Röhner i Hans Wenke stali się wielkimi fanami planu daltońskiego i od 2010 roku odwiedzają najdalsze zakątki naszego kraju, zachęcając nauczycieli do zmian w sposobie nauczania. Anna Sowińska – konsultant Centrum Edukacji Daltońskiej „Plandaltonski.pl”, oraz Robert Sowiński – członek zarządu Fundacji Dalton International, Dyrektor Centrum Edukacji Daltońskiej, redaktor portalu plandaltonski.pl. Jako eksperci dbający o jakość edukacji daltońskiej i popularyzację tej koncepcji, na terenie Polski przeszkolili już ponad 2000 nauczycieli szkół i przedszkoli. Poza szkoleniami, prowadzą wydawnictwo SOR-MAN, które specjalizuje się wydawaniu książek nt edukacji daltońskiej. Propagowanie planu daltońskiego oraz nowoczesnego spojrzenia na edukację realizują również przez media cyfrowe na stronie plandaltonski.pl, poprzez podcasty w audycjach „Od nauczania do uczenia się”, kanał na YouTube, oraz w mediach społecznościowych. Małżeństwo z ponad trzydziestoletnim stażem, rodzice Michała i Oli. www.plandaltonski.pl facebook.com/PlanDaltonski

dr Agnieszka Zembrzuska/Jarosław Traczyński

dr Agnieszka Zembrzuska – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, stosunków międzynarodowych w DSW oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Kwieciński pisała pracę doktorską na temat „Władza – wsparcie – upełnomocnienie. Filozoficzne aspekty poradnictwa”. W szkołach niepublicznych uczyła filozofii i etyki. Prowadzi projekty i programy krajowe i międzynarodowe związane z edukacją. Autorka i tłumaczka tekstów o edukacji i poradnictwie. Współredaktorka publikacji dotyczących zagadnień z obszaru edukacji, kultury oraz poradnictwa. Pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Członkini zespołu tutorów Fundacji Kolegium Tutorów.

Jarosław Traczyński – Nauczyciel historii, tutor, konsultant tutorów, szkoleniowiec. Od 2006 r. prezes Kolegium Tutorów (www.tutoring.pl). W latach 2008-2015 koordynator programu „Tutor we wrocławskiej szkole”, wdrażanego we wrocławskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Autor innowacji pedagogicznych z zakresu tutoringu. W latach 1997 – 2008 dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Od 2009 do 2013 r. prezes Towarzystwa Edukacji Otwartej. Kontakt: jaroslaw.traczynski@tutoring.pl

Ewa Tyralik

Absolwentka UJ, studiów podyplomowych na SGH i UW i PAN oraz Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Posiada rekomendację trenerską I stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji I/399). Autorka poradnika o komunikacji „Ewka, co cię ugryzło. Jak się zrozumieć i porozumieć”. W ramach Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii oraz Laboratorium Porozumienia prowadzi szkolenia z komunikacji opartej na empatii. Komunikacja i rozwój to jej życiowe pasje.

Dyrektorka konferencji Empatyczna Edukacja –> Empatyczna Polska.

Izabela Frankowska

Izabela Frankowska – socjolożka, mediatorka, współzałożycielka i wychowawca w Szkole Podstawowej „Akademia Rosenberga”. Od lat pracuje z dziećmi prowadząc warsztaty w przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych. Autorka scenariuszy teatralnych dla dzieci. Prowadzi warsztaty kompetencyjne dla rodziców i nauczycieli. Pracuje w oparciu o ideę Porozumienia Bez Przemocy, która stała się nie tylko podstawowym i ulubionym narzędziem pracy, ale również i przede wszystkim filozofią życia.

Lucyna Wieczorek

Pomysłodawczyni cyklu konferencji Empatyczna Polska. Założycielka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiada rekomendacje trenerską I i II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji I i II 414). Od 2003 roku dyrektorka ds. programowych Dojrzewalni Róż. W latach 2003 – 2009 dyrektor merytoryczna Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron. Założycielka, trenerka i dyrektorka merytoryczna Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Tworzy długoterminowe programy rozwoju osobistego i prowadzi szkolenia z umiejętności interpersonalnych i trenerskich. Zawodowo i osobiście zainteresowana integralnym podejściem do procesu rozwoju. Autorka książki o empatii „Nie mów przepraszam, nie mów kocham”, wydanej przez wydawnictwo Czarna Owca w 2013 roku. Prowadzi nadzór merytoryczny nad całym procesem szkoleniowym i funkcjonowaniem Szkoły Trenerów oraz kieruje projektami w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Odpowiada za tworzenie i zmiany w programach szkoleń. Prowadzi wybrane szkolenia, konsultacje i superwizje. Jest aktywnie zaangażowana w popularyzowanie tematu empatii w Polsce.

Elżbieta Więcław

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, od 1996 roku jest dyrektorem szkoły i współzałożycielem FILOMATY – zespołu niepublicznych szkół w Gliwicach. Dzięki temu może spełniać swoje marzenie i sprawiać, aby młodzi ludzie uczyli się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Wierzy, że od edukacji zależy kształt naszego świata i jakość życia. Chciałaby, aby w każdej szkole świadomie była rozwijana strefa społeczno-emocjonalna dziecka, aby wszyscy nauczyciele mieli do tego kompetencje, bowiem uczymy tego, kim jesteśmy. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością.

Stanisław Bobula

Pracował 8 lat jako psycholog w Gimnazjum nr 48 w Krakowie, obecnie pracuje jako trener (edukator) i coach. Jest właścicielem firmy szkoleniowej Era Edukacji oraz współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. Jego życiową misją jest wspieranie dorosłych i dzieci w rozwoju, tak aby wykorzystywali oni maksymalnie swój potencjał budując osobiste poczucie szczęścia opierające się na poczuciu kompetencji, wiary we własne możliwości i realizacji celów. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak rozwój osobisty i zawodowy osób dorosłych, ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami, higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. Jest autorem dwóch książek o ADHD, jak również wielu artykułów na tematy związane z oświatą i rozdziałów w publikacjach zbiorowych.

Jerzy Rządzki

Trener komunikacji, coach i mediator, wychowawca i profilaktyk – to ścieżka jego pasji i spełnień blisko z innymi ludźmi. Optymista przekonany o pięknie świata i ufający, że ludzie w każdym swoim działaniu kierują się potrzebą miłości i wzbogacania siebie i innych. Wieczny wędrowiec z nieopanowaną skłonnością do podejmowania trudnych wyzwań i uprawiania nie zaoranych pól i ugorów relacji międzyludzkich. Czerpiący siłę ze wspierania innych ludzi i uczący się od nich pokory i powściągliwości. Wdzięczny za dar miłości doznawanej i za możliwość dzielenia się nią z innymi. I za ślad, który mam nadzieję pozostawiać w sercach i umysłach innych ludzi.

Anna Szulc

Jest nauczycielką matematyki i wychowawcą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Przez wiele lat powielała metody nauczania „ex cathedra”, a „pruski dryl” pozwalał jej na egzekwowanie dyscypliny na lekcji. Z czasem zauważyła, że takie nauczanie stwarza rodzaj „niewidzialnej szyby” pomiędzy nią, a uczniem, a poza tym, coraz  bardziej była świadoma tego, że „stare metody” były dobre na miarę czasów tworzenia szkół, kiedy to nauczyciel był źródłem wiedzy. Dziś wiedza jest ogólnie dostępna, a problemem jest umiejętność jej wyszukiwania i stosowania, dlatego od kilku lat znacząco zmieniła swój warsztat pracy. W kontaktach z uczniami i rodzicami stosuje język empatycznej komunikacji (PBP), w procesie uczenia wykorzystuje wiedzę neurobiologii, włączyła się w ruch oddolnych działań „Szkoły w Drodze” mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Zmiany te służą jej uczniom, również dla niej są źródłem satysfakcjonującej pracy i na pewno nie chciałaby wrócić do metod poprzednich. Każdemu nauczycielowi poleca, by spróbował i się przekonał, że takie działania przynoszą wiele dobrego dla każdej ze stron.

Pomysłodawczyni konferencji Empatyczna Edukacja –> Empatyczna Polska w Zduńskiej Woli.