Empatia od Przedszkola

Projekt „Empatia od przedszkola” popularyzuje narzędzia empatycznej komunikacji wśród Dyrektorów i Zespołów Przedszkoli.

 

Każdy z nas potrafi się komunikować – bo umiejętności te nabywamy w miarę rozwoju społecznego.

Każdy z nas może też podnosić poziom swoich umiejętności komunikacyjnych i tym samym poprawiać swój dobrostan psychiczny i po prostu lepiej się czuć w relacji z innymi. A dzięki temu efektywniej się uczyć i nabierać zaufania do świata i do siebie.

To szczególnie ważne w przypadku dzieci.

Jednym ze sposobów tworzenia dobrych relacji z ludźmi jest opieranie komunikacji na empatii, czyli zrozumieniu potrzeb i emocji swoich oraz otoczenia.

Narzędzia komunikacji opartej na empatii świetnie sprawdzają się w edukacji, pozwalając kształtować relacje nauczycieli z dziećmi i z rodzicami, współpracowników ze sobą oraz z podwładnymi i przełożonymi tak, by uwzględniać potrzeby wszystkich zaangażowanych stron i znajdować rozwiązania, które odpowiadają wszystkim i dzięki temu łatwiej je wdrażać.

Cele projektu:

 • Przedstawienie założeń empatycznej komunikacji, inspirowanej metodą Porozumienie bez przemocy (NVC, PbP) w aspekcie pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola
 • Przyswojenie narzędzi umożliwiających komunikowanie się w sposób bazujący na potrzebach
 • Nabycie umiejętności udzielania empatycznej i skutecznej informacji zwrotnej

Umiejętności, jakie nabędą Uczestnicy szkoleń w projekcie:

 • Rozpoznawania uczuć i odnajdowania potrzeb z nimi związanych w kontakcie z innymi ludźmi, co znacznie ułatwia prowadzenie mediacji i trudnych rozmów
 • Wykorzystanie języka obserwacji w miejsce blokujących komunikację ocen i osądów, co powala łatwiej zarządzić emcajmi pojawiającymi się podczas rozmów
 • Udzielanie informacji zwrotnej (krytyki) w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich zaangażowanych i precyzyjne konstruowanie próśb
 • Budowanie komfortu relacji i zadbanie o niego w pracy i kontaktach z dziećmi, rodzicami dzieci oraz współpracownikami
 • Redukcja i profilaktyka stresu, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

Dla dyrektorów i właścicieli przedszkoli

Poznanie nowych narzędzi kształtowania relacji w zespole
Zmniejszenie rotacji pracowników
Łatwiejsza komunikacja z rodzicami, zwłaszcza w sytuacjach trudnych
Wsparcie wizerunku placówki

Dla pracowników przedszkola

Poznanie narzędzi ułatwiających komunikację z rodzicami, zwłaszcza w sytuacjach trudnych
Poznanie narzędzi wspierających lepsze porozumienie z dziećmi, radzenie sobie z oporem, budowanie postawy wzajemnego szacunku
Redukcja stresu i napięcia w pracy (i w życiu prywatnym)

Dla dzieci

Wspieranie zdrowego poczucia wartości i empatii wobec innych
Zmniejszanie poziomu frustracji, a co za tym idzie agresji
Dobry start w komunikacji. relacjach z innymi

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Ewa Tyralik, 509 361 995

Wychowanie to wyzwanie.

Empatia to klucz do relacji.

Relacje to podstawa skutecznej, twórczej edukacji i procesu wychowania.

Empatia może zmienić wiele.

Aby przedszkole mogło realizować misję wychowania budującego relacje i zaufanie, uczącego empatii i współpracy oraz uwzględniającego zdobycze wiedzy o mózgu i nowoczesnym uczeniu się, potrzebuje dobrych nauczycieli.

Nauczycieli, którzy będą czuli i rozumieli te wartości, ale także mieli narzędzia – wiedzę i umiejętności – do ich realizacji w codziennej pracy z dziećmi.

Liderów, którzy umieją skutecznie, ale i empatycznie zarządzać zespołem, aby dbać o klimat relacji w Zespole, a także budować długofalowe relacje z Rodzicami – klientami przedszkola.

Dlatego bazą projektu jest wsparcie nauczycieli poprzez kursy i superwizje oraz liderów poprzez mentoring.

Dla nauczycieli:

Kurs EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI z elementami neurodydaktyki i redukcji stresu. Czas trwania: 50-100 godzin

Dla liderów:

Mentoring menedżerski w oparciu o potrzeby.

Tematy szkoleń dla Zespołów:

 

 • Jak budować długotrwałe relacje z rodzicami?
 • Jak prowadzić rozmowy na trudne tematy z rodzicami?
 • Jak prowadzić zebrania z rodzicami?
 • Jak sobie radzić z krytyką i ze stresem w pracy?
 • Jak, bez przemocy, budować autorytet nauczyciela?
 • Jak wspierać dzieci we współpracy i budować zintegrowane grupy?
 • Jak rozwiązywać konflikty między dziećmi?
 • Jak zmodyfikować program edukacyjny z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o pracy mózgu i uczeniu się?
 • Jak panować nad stresem i redukować jego skutki?
Superwizje to cykliczne spotkania zespołu nauczycieli, w ramach których wspierają się w rozwiązywaniu problematycznych sytuacji w placówce. Dzięki temu utrzymuje się wysoka jakość usług, doświadczeni nauczyciele dzielą się wiedzą, a młodsi, mogą się na bieżąco, w praktyce uczyć. Uczenie się od siebie wzmacnia zespoły. Zwykle spotkania trwają 2-3 godziny, raz w miesiącu.

Masz pytania? Napisz do nas!

e-mail: konferencja@altra.edu.pl